">

Kjokkensjef - Mat & Mer for Mat & Mer

Published date: April 11, 2013 5:20 pm

Published time: 3 Years Ago


Expired: EXPIRED ogłoszenie jest nieaktualne, finn andre

This offer expired.
Finn Publish your ad for free fra Mat & Mer eller Kjokkensjef offer.


YES

Country: Norway

Name: Mat & Mer.

Brønnøysundregistrene søk: Mat & Mer: finn foretak

Location: Norway

Kjokkensjef - Mat & Mer for Mat & Mer Norway

, Michal Wachowski * @license GPL * @link http://blog.kamilbrenk.pl/gramatyka-w-php-czesc-1/ */ function repairText($text, $encoding = 'UTF-8') { // poczatek tekstu jest poczatkiem zdania $uc_first = true; // --- ustalamy znacznik kropki wykorzystywany przy adresach email i WWW $dotItem = '#dot#'; $dashItem = '#dash#'; // konwertuj znaki specjalne do encji HTML $text = htmlspecialchars($text, ENT_NOQUOTES); // wywal podwójne i niepotrzebne spacje // wywal nadmiar wykrzykników, pytajników, przecinków, dwukropków, średników $text = preg_replace('/([?]){0,}([!]){0,}([,:;]){0,}([ ]){1,}/', '$1$2$3$4', $text); // --- zamieniamy kropki i myslniki na ustalone znaczniki w adresach e-mail, by reszta skryptu nie poprawila ich jako konce zdania itp. $text = preg_replace('/([A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4})/ie', 'str_replace(array(".", "-"), array($dotItem, $dashItem), "$1")', $text); // --- zamieniamy kropki i myslniki na ustalone znaczniki w WWW, by reszta skryptu nie poprawila ich jako konce zdania itp. $text = preg_replace('/([A-Z0-9._%-]+\.[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}[A-Z0-9._%-\/?&=]*)/ie', 'str_replace(array(".", "-"), array($dotItem, $dashItem), "$1")', $text); // popraw zapis kropki i przecinka na prawidłowy w zdaniu // np. "wyraz. Wyraz", "wyraz, wyraz" // --- zmienilem zapis by rozróżniał wielokropek // --- pozbyłem się niepotrzebnych nawiasów () i {} // dodana poprawa: wykrzyknik, pytajnik, dwukropek, średnik $text = preg_replace('/(\pL+)[ ]*([.]{1,3}|[,;:]{1}|[!?]{1,2})[ ]*(\pL?)/', '$1$2 $3', $text); // popraw zapis myślnika na prawidłowy w zdaniu // np. "miasto - Bydgoszcz, państwo - Polska" // --- dodałem obsługę myślnika, wcześniej był tylko minus // --- jak wyżej - pozbyłem się niepotrzebnych nawiasów () i {} $text = preg_replace('/(\pL+)[ ]*-|–[ ]*(\pL?)/', '$1 - $2', $text); // stwórz z tekstu tablicę - każdy wyraz jako nowy rekord $text = explode(' ', trim($text)); // przejdź przez tablicę wyrazów i popraw tekst foreach ($text as &$val) { // jeśli zaczynasz nowe zdanie - pisz wielką literą if ($uc_first) { // nowe zdanie rozpocznij wielką literą // --- dodałem parametr $encoding $val[0] = mb_strtoupper($val[0], $encoding); // koniec pierwszego wyrazu zdania $uc_first = false; } // jeśli wyraz zawiera kropkę - kończy zdanie // oznacz, że zaczyna się nowe zdanie // --- dodałem parametr $encoding // zdanie rozpoczynaj także po pytajniku i wykrzykniku if ( mb_strpos($val, '.', 0, $encoding) !== false || mb_strpos($val, '!', 0, $encoding) !== false || mb_strpos($val, '?', 0, $encoding) !== false ) { $uc_first = true; } // jeśli długość wyrazu równa sie 1 - dodaj za nim twardą spację // jeśli wyraz jest kropką lub przecinkiem - pomiń // --- dodałem parametr encoding if (mb_strlen($val, $encoding) === 1) { $val = $val . ' '; } // niecodzienny przypadek, można pominąć // np. "wynik wynosi 2." // --- dodałem obsługę encoding if ( (mb_strlen($val, $encoding) === 2) && (($val[1] === ',') || ($val[1] === '.') || ($val[1] === '!')) ) { $val = $val . ' '; } } // ponownie połącz tekst $text = implode(' ', $text); // wywal normalne spacje po "twardych" spacjach // --- odmieniamy znaczniki kropki i myslnika w adresach e-mail i WWW na kropki i myslniki // zamień ?! na !? $text = str_replace( array('  ', '?!', $dotItem, $dashItem), array(' ', '!?', '.', '-'), $text); // zwróć poprawiony tekst // --- kasujemy spacje z poczatku i konca tekstu, tak dla pewnosci // usuwamy twarde spacje z końca tekstu - niepotrzebne return trim($text, ' '); } ?> 0) { foreach($wiersze AS $wiersz) { if($wiersz=trim($wiersz)) { $tabela.="\r\n"; $kolumny=explode(chr(160), $wiersz); if(count($kolumny)>0) { if($lp!==false) { if($th!=false) $tabela.="LP\r\n"; else { $tabela.="$lp\r\n"; $lp++; } } foreach($kolumny AS $komorka) { if($komorka=trim($komorka)) { if($th!=false) $tabela.="$komorka\r\n"; else $tabela.="$komorka\r\n"; } } if($th!=false) $th=false; } $tabela.="\r\n"; } } } return "

\r\n$tabela
"; } ?>
Mat & Mer
Bergensgata 2 0468 OSLO E-post.
joakim [at] schjostrand.noMat & Mer er en restaurant og delikatesse pa Bjolsen i Oslo med fokus pa kortreist og ekte mat laget fra bunn av. Vi produserer alt in house, bortsett fra brod som vi far fra vart bakeri pa Grünerlokka.
Kjokkensjef - Mat & Mer
Vi soker en kjokkensjef med fagbrev og/eller god erfaring. Det er hoyt tempo hos oss og vi har apent kjokken, hvilket betyr at orden, struktur og god kontroll er sentralt. Man jobber ogsa alene til tider noe som gjor at man ma takle ansvar godt!
I tillegg til selve matlagingen inngar det prepp av alt vi bruker, samt a vare med pa utviklingen av maten vi har pa stedet da vi bytter store deler av menyen hver maned. Du ma elske dette!
Vi har masse bra ravarer fra lokale leverandorer, samt mye gode skinker og oster fra utlandet. Sa du ma vare sulten pa mye kunnskap!
Det er OBLIGATORISK med á la cart erfaring. Har du bare kantineerfarning eller lignende er det ingen grunn til a soke. Er du derimot fersk faglart kan du sende inn en soknad, men vi onsker helst noen med erfaring. Har du ogsa erfaring som servitor og onsker a flette dette inn i stillingen er dette noe vi har gjort med stor suksess tidligere og et stort bonus!
Siden dette er et apent kjokken og vi kommuniserer mye direkte med gjestene ma du snakke norsk/svensk (til nod dansk). Som kjokkensjef vil du lede et team med 4-5 kjokkenmedarbeidere.I et lite og sammensveiset team ma du kunne lede via struktur og ryddighet og alltid sta i bresjen og ga foran som det gode eksempelet. Har du lyst til a finne de nye spennende lokale og sesongbaserte matvarene vi kan lage spennende menyer av, jobbe for a promotere lokal og spennende mat i Oslo og vare litt showman i fronten? Send oss en soknad. Stillingen er ledig f.o.m 01.05.2013. Legg med soknad, CV og bilde.

Krav til kompetanse:

Kompetanse: : Svensk, Bokmal


Stillingsnummer: 0314-2013-04-28 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Reg av arb.giver pa nav.no


branza: