Saksbehandler Marked og utleie for Jernbaneverket Bane Transport

Published date: July 27, 2013 7:42 pm

Published time: 3 Years Ago


Expired: EXPIRED ogłoszenie jest nieaktualne, finn andre

This offer expired.
Finn Publish your ad for free fra Jernbaneverket Bane Transport eller Saksbehandler offer.


YES

Country: Norway

Name: Jernbaneverket Bane Transport.

Brønnøysundregistrene søk: Jernbaneverket Bane Transport: finn foretak

Location: Kontor, forvaltning og saksbehandling, Norway

Saksbehandler Marked og utleie for Jernbaneverket Bane Transport Kontor, forvaltning og saksbehandling, Norway

Jernbaneverket Bane Transport
3001 DRAMMEN Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner arlige personreiser pa jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til a lose transportutfordringer pa en effektiv og miljovennlig mate. Jernbaneverket har over 3 900 hoyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagomrader som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet. Banedivisjonen i Jernbaneverket har ansvar for drift og vedlikehold av jernbanenettet. Vi bestar av en stabsavdeling i Oslo, ti baneomrader, tre driftsavdelinger og tre landsdekkende enheter; Bane Nett (teleanlegg), Bane Energi (stromforsyning) og Bane Transport. Divisjonen har ca 2000 ansatte.
Saksbehandler Marked og utleie
Jernbaneverket, Banedivisjonen, Bane Transport soker:Saksbehandler Marked og utleieBane Transport er ansvarlig for Jernbaneverkets skinnegaende arbeidsmaskiner som benyttes til driftsvedlikehold av jernbanenettet. Alt kjoretoy som benyttes skal ha brukstillatelse og dokumentert vedlikehold.Som saksbehandler Marked og utleie vil du administrere bestilling og registrering av teknisk kontroll som utfores av vedlikeholds leverandorer for a verifisere teknisk tilstand til kjoretoyet.Du vil vare bindeledd mellom maskineiere og verkstedene. En annen viktig arbeidsoppgave vil vare a oppdatere vedlikeholdsdatabasen var.
Arbeidsoppgaver administrere bestilling og registrering av teknisk kontroll av kjoretoykontakt og oppfolging av maskineier, verksted og maskinoppsyn for a sikre god oppfolging av gjennomforingen av teknisk kontroll pa kjoretoy folge opp registrering av gjennomforte tekniske kontroller i kjoretoyregisteret for Jernbanemateriell Kvalifikasjoner
minimum trearig videregaende utdanninggod kjennskap til oppfolging av vedlikeholds dokumentasjongod erfaring med styringssystemerkjennskap til vedlikeholds styring av Jernbaneverkets materiellkjennskap til eksterne maskinleverandorers oppfolging og kontroll av maskinpark sett i sammenheng med jernbaneverkets krav til vedlikeholdgod erfaring med Jernbaneverkets datasystemgode IT-kunnskaperPersonlig egenskaperVi soker en person som kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner.Vi legger vekt pa lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og vare verdier som er apen, profesjonell og engasjert.Vi tilbyrgode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstet godt arbeidsmiljo med dyktige kolleger og fagmiljoerbetalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskassepersonalbillett med NSBs togStillingen lonnes etter stillingskode 1408 forstekonsulent, i lonnstrinn 39-43 som for tiden utgjor fra kr 357 400 til kr 377 800.Onsker du mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonsleder, Johnny Lundh
Phone: . 926 95 154 eller Eva Haugan
Phone: . 916 50 227.Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i storst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til a soke jobb i StatenOm du onsker a reservere deg fra oppforing pa offentlig sokerliste ma dette opplyses om og begrunnes i soknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke a bli oppfort pa sokerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til folge.
Soknad: en din registrerer du elektronisk fra vare nettsider innen 18.8.2013Ved henvendelser, vennligst oppgi saksnummer 201304519 Link til soknadsskjema: Send soknad

Stillingsnummer: 0602-2013-07-108 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overfort fra arbeidsgiver


branza: