Arbeidsrett articles

HR Norge: Arbeidsgiver m? ha direkte dialog med leger som sykmelder arbeidstakere

HR Norge: Arbeidsgiver m? ha direkte dialog med leger som sykmelder arbeidstakere

HR Norge foresl?r i sin h?ringsuttalelse til Arbeids- og Sosialdepartementets forslag om endringer i Arbeidsmilj?- og Folketrygdeloven at arbeidsgivere skal kunne ta initiativ til dialogm?te mellom lege, arbeidstaker og arbeidsgiver ved behov. HR Norge er en av h?ringsinstansene til forslagene om endringer som skal forenkle oppf?lgingen av sykmeldte arbeidstakere.…

Norge p? topp i “EM i arbeidsglede”

Norske arbeidstakere har Europas h?yeste arbeidsglede, og nordlendinger er de desidert arbeidsgladeste i landet, viser den ?rlige unders?kelsen European Employee Index fra HR Norge og Ennova. Lavest er arbeidsgleden i Oslo. Medlemsorganisasjonen HR Norge og det nordiske konsulentselskapet Ennova har ?rlig de siste ?rene spurt arbeidstakere over hele verden om deres arbeidsglede.…

– Ulltveit-Moe i selvforskyldt oljebakrus

Samfunnsakt?rer som Jens Ulltveit-Moe fokuserer jevnlig p? kostnadsveksten innen olje- og gassvirksomheten, og peker p? de ansattes arbeidstids- og l?nnsordninger. – De avsl?rer manglende kunnskaper og nevner ikke at de selv har tatt den st?rste biten av fatet. Heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge ?deg?rd, ber leverand?rer som Ulltveit-Moe om ?…
Top