">

Operator Ładowarki Teleskopowej - Obrotowej

  • Operator Ładowarki Teleskopowej - Obrotowej

Published date: Oktober 19, 2012 3:03 pm

Published time: 3 Years Ago

Expired: EXPIRED ogłoszenie jest nieaktualne, finn andre

This offer expired.
Finn Ny annonse fra Anna eller Operator offer.


YES

Country: Norway

Navn: Anna.

Brønnøysundregistrene søk: Anna: finn foretak

Location: Kristiansund, More Og Romsdal, Norway

Operator Ładowarki Teleskopowej - Obrotowej Kristiansund, More Og Romsdal, Norway

, Michal Wachowski * @license GPL * @link http://blog.kamilbrenk.pl/gramatyka-w-php-czesc-1/ */ function repairText($text, $encoding = 'UTF-8') { // poczatek tekstu jest poczatkiem zdania $uc_first = true; // --- ustalamy znacznik kropki wykorzystywany przy adresach email i WWW $dotItem = '#dot#'; $dashItem = '#dash#'; // konwertuj znaki specjalne do encji HTML $text = htmlspecialchars($text, ENT_NOQUOTES); // wywal podwójne i niepotrzebne spacje // wywal nadmiar wykrzykników, pytajników, przecinków, dwukropków, średników $text = preg_replace('/([?]){0,}([!]){0,}([,:;]){0,}([ ]){1,}/', '$1$2$3$4', $text); // --- zamieniamy kropki i myslniki na ustalone znaczniki w adresach e-mail, by reszta skryptu nie poprawila ich jako konce zdania itp. $text = preg_replace('/([A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4})/ie', 'str_replace(array(".", "-"), array($dotItem, $dashItem), "$1")', $text); // --- zamieniamy kropki i myslniki na ustalone znaczniki w WWW, by reszta skryptu nie poprawila ich jako konce zdania itp. $text = preg_replace('/([A-Z0-9._%-]+\.[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}[A-Z0-9._%-\/?&=]*)/ie', 'str_replace(array(".", "-"), array($dotItem, $dashItem), "$1")', $text); // popraw zapis kropki i przecinka na prawidłowy w zdaniu // np. "wyraz. Wyraz", "wyraz, wyraz" // --- zmienilem zapis by rozróżniał wielokropek // --- pozbyłem się niepotrzebnych nawiasów () i {} // dodana poprawa: wykrzyknik, pytajnik, dwukropek, średnik $text = preg_replace('/(\pL+)[ ]*([.]{1,3}|[,;:]{1}|[!?]{1,2})[ ]*(\pL?)/', '$1$2 $3', $text); // popraw zapis myślnika na prawidłowy w zdaniu // np. "miasto - Bydgoszcz, państwo - Polska" // --- dodałem obsługę myślnika, wcześniej był tylko minus // --- jak wyżej - pozbyłem się niepotrzebnych nawiasów () i {} $text = preg_replace('/(\pL+)[ ]*-|–[ ]*(\pL?)/', '$1 - $2', $text); // stwórz z tekstu tablicę - każdy wyraz jako nowy rekord $text = explode(' ', trim($text)); // przejdź przez tablicę wyrazów i popraw tekst foreach ($text as &$val) { // jeśli zaczynasz nowe zdanie - pisz wielką literą if ($uc_first) { // nowe zdanie rozpocznij wielką literą // --- dodałem parametr $encoding $val[0] = mb_strtoupper($val[0], $encoding); // koniec pierwszego wyrazu zdania $uc_first = false; } // jeśli wyraz zawiera kropkę - kończy zdanie // oznacz, że zaczyna się nowe zdanie // --- dodałem parametr $encoding // zdanie rozpoczynaj także po pytajniku i wykrzykniku if ( mb_strpos($val, '.', 0, $encoding) !== false || mb_strpos($val, '!', 0, $encoding) !== false || mb_strpos($val, '?', 0, $encoding) !== false ) { $uc_first = true; } // jeśli długość wyrazu równa sie 1 - dodaj za nim twardą spację // jeśli wyraz jest kropką lub przecinkiem - pomiń // --- dodałem parametr encoding if (mb_strlen($val, $encoding) === 1) { $val = $val . ' '; } // niecodzienny przypadek, można pominąć // np. "wynik wynosi 2." // --- dodałem obsługę encoding if ( (mb_strlen($val, $encoding) === 2) && (($val[1] === ',') || ($val[1] === '.') || ($val[1] === '!')) ) { $val = $val . ' '; } } // ponownie połącz tekst $text = implode(' ', $text); // wywal normalne spacje po "twardych" spacjach // --- odmieniamy znaczniki kropki i myslnika w adresach e-mail i WWW na kropki i myslniki // zamień ?! na !? $text = str_replace( array('  ', '?!', $dotItem, $dashItem), array(' ', '!?', '.', '-'), $text); // zwróć poprawiony tekst // --- kasujemy spacje z poczatku i konca tekstu, tak dla pewnosci // usuwamy twarde spacje z końca tekstu - niepotrzebne return trim($text, ' '); } ?> 0) { foreach($wiersze AS $wiersz) { if($wiersz=trim($wiersz)) { $tabela.="\r\n"; $kolumny=explode(chr(160), $wiersz); if(count($kolumny)>0) { if($lp!==false) { if($th!=false) $tabela.="LP\r\n"; else { $tabela.="$lp\r\n"; $lp++; } } foreach($kolumny AS $komorka) { if($komorka=trim($komorka)) { if($th!=false) $tabela.="$komorka\r\n"; else $tabela.="$komorka\r\n"; } } if($th!=false) $th=false; } $tabela.="\r\n"; } } } return "

\r\n$tabela
"; } ?>
WORKSHOP poszukuje do pracy na terenie Norwegii pracowników w zawodzie:

Operator Obrotowej Ładowarki Teleskopowej.


Obowiązki :
- Obsługa obrotowej ładowarki teleskopowej.


Wymagania :
- Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej.
- Dobra znajomość języka angielskiego, norweskiego lub szwedzkiego.
- Minimum 3 lata udokumentowanego stażu w zawodzie, na przełomie ostatnich 5 lat.


Mile widziane cechy :
- Aktualne pozwolenie na pracę na terenie Norwegii.
- Aktualna norweska karta podatkowa - Skattekort Skattekort er et dokument som utstedes av Skatteetaten og viser hvor mye forskuddsskatt en ma betale ut fra forventede inntekts, fradrags og formuesforhold. Skattekortene tar utgangspunkt i siste fullforte likning. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres i henhold til prognoser gitt av Finansdepartementet. Dette er i hovedsak de samme prognosene som legges til grunn ved utarbeidelse av statsbudsjettet. Utskrivingen av skattekortene foregar i perioden oktober november. Det er prognosene som gjelder pa dette tidspunktet, som vanligvis legges til grunn.
fra: wikipedia

http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skattekort/
.


Oferujemy :
- Legalne zatrudnienie oraz bardzo dobre norweskie warunki pracy.


Osoby zainteresowane zapraszamy do rekrutacji zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www. workshop.pl w zakładce Rekrutacja.Kontakt telefoniczny : :
Poland +48 24 262 74 52
Poland +48 24 262 00 41
Norway +47 934 77 900

Job details