Arbeidsliv Utdanning

​Bønder, forskere og industrien ber om grønn milliardsatsing – på klimavennlig landbruksteknologi

​Bønder, forskere og industrien ber om grønn milliardsatsing – på klimavennlig landbruksteknologi
Norge har flere ledende teknologiselskaper innenfor mat og landbruk - og samtidig store ambisjoner for å være ledende innen klimateknologi. Nå krever Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke ei storsatsing på grønn

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke vil ah ei storsatsing på grønn landbruksteknologi, som for eksempel landbruksroboten Thorvald. Foto: Differ Media Dato: 05-10-2020 08:28 CEST Opprinnelig tittel på pressemeldingen: ​Bønder, forskere og industrien ber om grønn milliardsatsing – på klimavennlig landbruksteknologi Kategori: , Arbeidsliv Data, telekom, IT Miljø, energi Industri, produksjon Mat, drikke Jordbruk, landbruk, fiskeri Skogbruk, skogspleie Norge har flere ledende teknologiselskaper innenfor mat og landbruk – og samtidig store ambisjoner for å være ledende innen klimateknologi. Nå krever Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke ei storsatsing på grønn landbruksteknologi.

Norge har flere ledende teknologiselskaper innenfor mat og landbruk – og samtidig store ambisjoner for å være ledende innen klimateknologi. Nå krever Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke ei storsatsing på grønn landbruksteknologi.

-Norge har gode forutsetninger for å bli verdensledende innen grønn landbruksteknologi som både vil kunne bidra til å innfri klimaavtalen mellom regjeringa og jordbruket, redusere klimagassutslipp globalt og samtidig skape nye, grønne arbeidsplasser, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Allerede i dag eksporteres det norsk landbruksteknologi for flere milliarder årlig. Med gode politiske rammevilkår kan sektoren bli enda større og enda grønnere, mener landbruksorganisasjonene.

-Vi skaper allerede i dag store verdier og eksporterer teknologi som gjør verdens landbruk mer effektivt, i framtida kan vi også bidra til å gjøre verdens landbruk mer bærekraftig. Med ei slik satsing kan virkelig lille Norge utgjøre viktig en forskjell i den store verden, sier Ola Hedstein, leder i Norsk Landbrukssamvirke.

I forkant av regjeringas framlegging av statsbudsjett for 2021 ber jordbruksorganisasjonene om en tiltakspakke som vil stimulere til innovasjon av mer grønn teknologi fra labben og helt ut til åkeren. Anslått behov for bevilgning over statsbudsjettet er om lag 280 mill. kr i 2021 og 1,1 mrd. kr. over den kommende fireårsperioden. Blant de viktigste grepene er:

A to już wiesz?  Telia og Chess slås sammen

Etablere forskningsprogrammet «Grønn landbruksteknologi» i regi av Forskningsrådet
Et nytt eksportprogram for landbruksteknologi i regi av Innovasjon Norge
Eget jordbruksprogram i ENOVA
Ny innovasjons lab for landbruksteknologi i regi av SIVA og Innovasjon Norge
Opprette en fondsordning som gir bonden skatteinsentiv ved investering i klimateknologi
Tilrettelegge for naturbruksskoler som testarena for ny teknologi

Forskningsinstituttet SINTEF og de etablerte norske industribedriftene Yara, Orkel og Kverneland støtter forslaget fra landbruksorganisasjonene.

-En tyngre satsing på å utvikle landbruksteknologi vil gi Norge et fortrinn samtidig som det kan utvikles teknologibedrifter for det internasjonale markedet. Vi i SINTEF har tro på at en slik satsingspakke på landbruksteknologi vil skape flere grønne arbeidsplasser i Norge og vil også være et viktig bidrag for å redusere miljø- og klimaavtrykket fra landbruket i en sirkulær bioøkonomi, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

-Norge har innenfor en rekke sektorer vist at det går an å lykkes med utgangspunkt i norsk kunnskap og teknologi, og med gode rammebetingelser er det ingen grunn til at vi også innen grønn landbruksteknologi kan ta en sterk posisjon, sier Anders Trømborg, markedsdirektør i Yara Norge.

Kontakt oss for mer informasjon eller intervju:
Elisabeth Sæther (97527954) eller Sigrid Hjørnegård ( 97508901) Norges Bondelag
Åge Klepp (90929690) eller Ola Hedstein (90098543) Norsk Landbrukssamvirke Kilde: Pressekontor Norsk Landbrukssamvirke – PRESSEMELDING – ———— Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Gjennom sine samvirkebedrifter er bønder blant de mest langsiktige investorene i norsk industri. Samvirkebedriftene sørger for 16 000 industriarbeidsplasser over hele landet, bidrar med verdiskaping basert på fornybare norske ressurser og sørger hver dag for at maten du spiser er trygg.

A to już wiesz?  – Lønner seg å se på spillerfaring som en del av helheten

Med oljealderen på hell blir landbrukssamvirkenes jobb med å skape arbeidsplasser og verdier fra jord, skog og hav enda viktigere. Hashtags: # #Arbeidsliv Data, telekom, IT Miljø, energi Industri, produksjon Mat, drikke Jordbruk, landbruk, fiskeri Skogbruk, skogspleie Arbeidsliv Data, telekom, IT Miljø, energi Industri, produksjon Mat, drikke Jordbruk, landbruk, fiskeri Skogbruk, skogspleie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy