Kommunikasjonsstil er sjefens viktigste egenskap

Kelly Services, 23. november 2011 :: Norske ansatte gir sine sjefer st?karakter, men ?nsker mer fokus p? videreutvikling og kommunikasjon. Det viser ferske tall fra en global arbeidslivsunders?kelse gjennomf?rt av rekrutteringsselskapet Kelly Services. Mindre enn halvparten av de spurte synes sjefen gj?r en god jobb n?r det gjelder ? forberede dem til fremtidig suksess.
I unders?kelsen ble norske arbeidstakere bedt om ? rangere sjefen sin. Resultatet ble en score p? 6.4 av 10 mulige, og dermed best?tt. Kun 36 % av respondentene synes at sjefen har gjort en god jobb med ? utvikle og forberede dem for fremtidig suksess. Hele 40 prosent sier de ikke f?ler seg godt nok forberedt, og 24 prosent er usikre.
Funnene rundt tema effektive og attraktive arbeidsgivere er hentet fra Kelly Global Workforce Index, som omfatter 97 000 respondenter i 30 land, inkludert ca 1 600 i Norge.
Til tross for funnene, ?nsker nesten to tredjedeler av de spurte ? anbefale sin n?v?rende arbeidsgiver til en venn eller bekjent.
? De ansattes synspunkter om organisasjonen de jobber i har sv?rt h?y troverdighet, og sender et klart signal om hvordan de styres og om bedriften oppfattes som en god arbeidsplass. Det er liten tvil om at ansatte har en meget viktig rolle i bedriftens arbeid med ? tiltrekke seg og beholde de beste talentene, sier Turid Momyr, administrerende direkt?r i Kelly Services Norge.
Resultater fra unders?kelsen i Norge:
Ansatte fra generasjon Y (alderen 18-29) og generasjon X (alderen 30-47) er enige om at det er i generasjon X man finner de aller beste lederne. De eldre medarbeiderne derimot (alderen 48-65) har st?rre tro p? at deres egen generasjon er den overlegne bedriftsleder.
Den aller viktigste kjennetegnet p? en god sjef er kommunikasjonsstilen. Det sier 28 % av de spurte. Rett etter f?lger lederstil (21 %), og deretter visjon og klare retningslinjer (19 %).
Mer enn halvparten av respondentene (56 %) beskriver sin organisasjons lederstil som enten ?styrkende? eller ?inkluderende?. Hele 23 % beskriver den som ?autorit?r? eller ?undertrykkende?.
Kun litt over halvparten av de spurte (55 %) sier at deres innsats p? jobben blir anerkjent og bel?nnet.
Blant de respondentene som f?ler seg bel?nnet og anerkjent, sier mer enn ? (77 %) at de blir ?lagt merke til av ledelsen?. 14 % mottar bonus eller andre incentiver, og 5 % anerkjennes gjennom formelle programmer.
Sjefene som f?r h?yest score finner vi i Life Science/legemiddelindustrien (7.0). De som scorer lavest finner vi innen finansielle tjenester og detaljhandel (begge 6.0).
? De ansattes vilje til ? anbefale en organisasjon er en viktig test p? hvordan en virksomhet styrer og st?tter opp om sine medarbeidere, og p? m?ten den tilrettelegger for videreutvikling i karrieren, sier Momyr. ? Vi ser ofte at ansatte blir v?rende i en jobb hvor virksomheten preges av et stimulerende og inkluderende arbeidsmilj?, mens man blir desillusjonert av svakt lederskap eller d?rlige utsikter for avansement.
Det blir stadig viktigere for arbeidstakerne hvordan bedriften oppfattes, og i media ser vi flere og flere m?linger og rangeringer hvor arbeidsplasser settes opp mot hverandre.
? Arbeidsgivere er under konstant overv?kning fra en rekke interessenter, og ansatte vurderer i ?kende grad virksomhetens effektivitet, og hvordan den rangerer p? m?linger over de mest popul?re arbeidsplassene, avslutter Momyr.
Fakta om unders?kelsen
Kelly Global Workforce Index er en ?rlig, verdensomspennende unders?kelse blant arbeidstakere som avsl?rer meningene rundt jobb og arbeidsliv sett fra et generasjonsperspektiv. Omkring 97 000 arbeidstakere fra Europa, Nord?Amerika og Asia?Stillehavsomr?det har svart p? unders?kelsen, og resultatene presenteres kvartalsvis.
I 2009 ble Kelly Services tildelt MarCom Gold Award for Kelly Global Workforce Index i Research / Study-kategorien. I 2010 vant unders?kelsen MarCom Platina Award.
Mer informasjon om unders?kelsen p? www.kellyservices.com
Om Kelly Services
Kelly Services Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB) er en av verdens ledende akt?rer innen fleksibel bemanning, og tilbyr et omfattende spekter av rekrutterings? og bemanningsl?sninger, inkludert b?de midlertidig arbeidskraft og fulltidsansatte, outsourcing? og andre HR?tjenester. Selskapet formidler ?rlig arbeid til over en halv million mennesker innen en rekke bransjer verden over, og omsatte i 2010 for 5 milliarder USD. For mer informasjon, se www.kellyservices.no

Authors
Top