Arbeidsminister Anniken Huitfeldt bes?kte Fretex

Anniken Huitfeldt vil l?re av Fretex etter attf?ringskritikk
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt lyttet til brukernes egne erfaringer og ga ros for arbeidet med ? f? flere med nedsatt arbeidsevne inn i det ordin?re arbeidslivet, da hun onsdag bes?kte Fretex som er f?rst ute med ? garantere at deltakelse i deres attf?ringsprogrammer f?rer til jobbtilbud. Huitfeldt er positiv til satsingen p? jobbgaranti.
Under halvparten av personer p? attf?ring kommer ut i fast jobb etter endt program. Det koster det norske samfunnet dyrt. For hvis ?bare? 10.000 av de 35.000 p? attf?ring f?r jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i fem ?r, er den samfunns?konomiske gevinsten beregnet av bransjeforeningen Attf?ringsbedriftene til ? utgj?re hele 10 milliarder kroner.
? Arbeid er god medisin
Huitfeldt innledet bes?ket hos Fretex med ? f? en omvisning i tekstilavdelingen. Her m?tte hun flere av deltagerne i Fretex sine programmer og fikk se hvordan innsamlede kl?r blir sortert, omsydd og klargjort for salg. Dette ga arbeidsministeren et godt innblikk i hvordan Fretex hjelper personer med nedsatt arbeidsevne inn i ordin?r jobb.
? Norge har f?tt kritikk for ikke ? v?re flinke nok til ? inkludere mennesker med psykiske lidelser i et ordin?rt arbeidsliv. Dette har imidlertid Fretex v?rt flinke til, og det er derfor jeg ?nsker ? vite mer om jobbgarantien og m?te noen som har lykkes gjennom deres programmer. Det kan v?re alvorlig for mange ? havne utenfor arbeidslivet. Arbeid er god medisin, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt.
? M? stille strengere krav
? Norge er blantde OE-land som bruker mest offentlige midler p? arbeidsinkludering. N?r det likevel er under halvparten som kommer ut i jobb igjen, m? vi i Fretex og hele attf?ringsbransjen erkjenne at det ikke er godt nok. Vi m? stille strengere krav, til jobbs?kerne og ikke minst oss selv. Derfor innf?rer vi n? en jobbgaranti, sier Ingvald Hansen, ansvarlig for attf?ringsprogrammene i Fretex.
Hvert ?r har Fretex rundt 2 000 mennesker inne p? ulike tiltak. Jobbgarantien vil i f?rste omgang gjelde for to av programmene Arbeid med Bistand (AB) og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift(KiA). P? landsbasis g?r i dag bare 4 av 10 videre fra disse tiltakene til arbeid eller egenfinansiert utdanning. P? sikt skal garantien gjelde alle Fretex sine programmer.
? Som attf?ringsbedrift blir vi i Fretex i bunn og grunn m?lt p? én eneste ting: Hvor mange mennesker vi klarer ? f? inn i arbeidslivet. Vi ?nsker at dette m?let skal prege alt det vi gj?r, sier Ingvald Hansen.
Positiv opposisjon
H?yres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbj?rn R?e Isaksen har lenge etterlyst en ny politikk for ? f? flere mennesker ut i arbeid. Han synes det er prisverdig at Fretex n? stiller h?yere krav til egne resultater.
? Dette er fremtidens modell og Fretex leder an. ? stille krav er ? bry seg, rett og slett fordi vi kan f? flere ut i jobb. Jeg h?per flere vil gj?re som Fretex, sier Torbj?rn R?e Isaksen.
For mer informasjon, kontakt:
Trond Ivar Vestre, daglig leder Fretex
Telefon: 907 83 043
E-post: [email protected]
Ingvald Hansen, attf?ringssjef i Fretex
Telefon: +47 40 41 33 57
E-post: [email protected]
Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef
Telefon: + 47 91 81 54 18
E-post: [email protected]

Om Fretex
Fretex er Norges st?rste bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den f?rste butikken ?pnet i Oslo i 1905 under navnet Elevator. Helt siden den tid har det ? hjelpe mennesker st?tt i sentrum. Utdeling av t?y og rimelig m?blement har v?rt en del av dette. Det viktigste har likevel v?rt ? gi folk arbeid og selvrespekt. Dette har blitt endret i takt med samfunnets behov. I dag framst?r Fretex som en viktig samarbeidspartner til Nav i det ? kurse, kvalifisere og trene opp arbeidstakere som er p? attf?ring eller har behov for annen tilrettelegging.
I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har v?rt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er p? ulike attf?ringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, n?ringsliv, givere og kunder.

Authors
Top