Kristin Paus konstitueres som informasjonsdirekt?r i Coop Norge

Kristin Paus blir fra 1. juli konstituert som informasjonsdirekt?r i Coop Norge. Hun har de siste to ?rene v?rt ansatt som pressesjef samme sted.
Som konstituert informasjonsdirekt?r f?r Paus overordnet ansvar for intern- og eksterninformasjon, samfunnsansvar og myndighetskontakt i Coop Norge. Hun vil ogs? bist? samvirkelagene som en ressurs innen informasjon og samfunnskontakt.
Paus har mange ?rs kommunikasjonsfaglig erfaring fra n?ringslivet. F?r hun kom til Coop Norge i mars 2011, var hun fem ?r i DNB som informasjonssjef for Postbanken, og f?r det var hun ?tte ?r i Telenor og fire ?r i NHO. Hun er utdannet sivil?konom fra Norges handelsh?yskole (NHH) i Bergen.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 112 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,37 millioner medlemmer.

Authors
Top