Arbeidsrett articles

Milwaukee introduserer den mest kompakte batteridrevne kapp-/gj?rsagen p? markedet!

Milwaukee introduserer den mest kompakte batteridrevne kapp-/gj?rsagen p? markedet!

Milwaukee utvider nok en gang sin M18-serie med lanseringen av den mest kompakte 18 volt kapp/gj?rsagen p? markedet. Den nye sagen er en ekte probleml?ser, med en kapasitet p? opp til 100 kutt p? én lading (50 x 100 mm furu) – I motsetning til andre batteridrevne kapp / gj?ringssager,…

Krever krafttak for moderne IKT-l?sning

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under h?ringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen. -Funnene i unders?kelsen stemmer med v?r virkelighetsoppfatning og med tilbakemeldingene vi f?r fra legene. Myndighetene m? sette sterkere krav til leverand?renes…

Prim?rmedisinsk uke i gang

Vel 600 leger og medarbeidere p? legekontor h?rte professor Steinar Hunsk?r ?pne Prim?rmedisinsk uke. Han pekte p? at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene. Samfunnets krav til samarbeid, dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, tilgjengelighet, oppgaveglidning vil ogs?…

Skj?nner ikke teknospr?ket

Hver fjerde nordmann vet ikke hva HDMI, DAB eller Smart-TV er. Fagfolk og journalister snakker over hodet p? folk, mener spr?kprofessor Finn-Erik Vinje. Vet du hva en PVR er? Svarer du nei, er du i godt selskap. Hele 58 prosent kjenner i liten eller ingen grad til uttrykket PVR, som betyr en digital videoopptaker.…

Trond-Viggo Torgersen nytt ?resmedlem i Tannlegeforeningen

Under ?pningen av tannlegenes landsm?te 2014 ble Trond-Viggo Torgersen tildelt ?resmedlemskap i Den norske tannlegeforening for sin langvarige innsats p? folkehelseomr?det. Bare en gang tidligere i Tannlegeforeningens n? 130-?rige historie har en ikke-tannlege blitt innvalgt som ?resmedlem. Det var da Torbj?rn…
Top