Fagforeningsarbeid articles

Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand

Legeforeningen har inng?tt avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud p? bank og forsikring. Det skjer etter en omfattende anbudsrunde. Avtalene trer i kraft fra 1. januar 2015. Avtalen erstatter dermed dagens medlemstilbud fra DNB. – Terskelen for ? bytte bank er i utgangspunktet h?y,…

Faste stillinger p? plass

Legeforeningen fikk gjennomslag for sine hovedkrav i ?rets forhandlinger – faste stillinger for leger i spesialisering, opprettholdelse av dagarbeiderstatusen, mer innflytelse p? arbeidstidsplanlegging og krav knyttet til kompetanseutvikling. – Det er fremdeles et stort behov for ? bygge tillit mellom partene.…

Postens omd?mme har st?rst fremgang

For andre ?r p? rad g?r Posten mest frem i Ipsos MMIs ?rlige omd?mmeunders?kelse. Hele 28 plasser har Posten klatret siden 2012 og havnet i ?r p? 11. plass. – Vi er jublende glade og dette er en lagseier for alle som jobber i Posten og Bring!…

Enighet om oppgj?ret i sykehus

– Det er mange viktige sp?rsm?l vi ikke har l?st i dette oppgj?ret, men vi har lagt grunnlaget for at de kan l?ses. Ut fra en totalvurdering har vi valgt ? akseptere meklingsskissen, ikke minst fordi vi ser en forpliktende implementering av faste stillinger, sier Rune Fr?yland…
Top