L?nn articles

Trenger vi virkelig en tannhelsereform?

N?rmere 80 prosent av norske b?nder leverer mye av landbruksplasten til gjenvinning. Men fortsatt opplyser 18 prosent at de heller brenner plasten. En unders?kelse gjennomf?rt av AgriAnalyse for Gr?nt Punkt Norge viser at 18 prosent av g?rdbrukerne brenner landbruksplast. Det er nesten ingen nedgang fra da samme unders?kelse…

NHH-studenter minst internasjonalt orientert

Det viser NHH-Symposiets studentrapport 2013 ?In the War for Talent ? Who is the Talent??, som ble lagt frem p? konferansen av studentr?det i dag. Rapporten har sammenlignet NHH-studenter med studenter fra toppuniversiteter i USA, Russland og Spania. Norske ?konomistudenter verdsetter utenlandsk arbeid og et internasjonalt milj?…

Sjefer misoppfatter hvorfor ansatte slutter

De fleste sjefer tror at ansatte slutter fordi de oppn?r bedre l?nn andre steder, men i f?lge Enterprise Feedback Management spesialistene i QuestBack er dette langt fra sannheten og noe som b?r endre m?ten virksomheten gjennomf?rer sluttintervjuer p?. De fleste ledere finner det vanskelig ?…
Top