Utmerkelser articles

Aasrud settestatsr?d for Bjurstr?m

67 prosent av etter- og videreutdanningsstudentene ved Handelsh?yskolen BI svarer at de har f?tt en l?nns?kning p? 41.000 kroner eller mer etter ? ha tatt videreutdanning. I fjor var tallet 58 prosent. 82 prosent av de som har f?tt l?nns?kning mener at denne er et direkte resultat av etterutdanning. ?…
Top