Utmerkelser articles

NHOs ?rlige forsikringskonferanse p? Sundvolden 9.og 10.november

NHOs ?rlige forsikringskonferanse p? Sundvolden 9.og 10.november

Landets st?rste interesseorganisasjon for alle med h?yere utdanning innen ?konomisk og administrative fag lanseres under nytt navn og ny grafisk profil 4.november 2010. Sivil?konomene bytter navn til Econa. Navnebyttet kommer som en direkte f?lge av Kvalitetsreformen innen h?yere utdanning av 2003 der sivil?konomtittelen…
Top