Utnevnelser articles

Ny n?ringspolitisk sjef i Coop

H?kon ?degaard (50) er ansatt som n?ringspolitisk sjef i Coop Norge SA. Han tiltrer stillingen tidlig p? ny?ret. – Vi er glade for ? f? H?kon ?degaard tilbake i stallen. Han har bred bakgrunn, n? sist som kommunikasjonsr?dgiver i Buskerudby-samarbeidet, hvor han jobber tett opp mot politiske milj?er.…

Kvinnelige ledere mest forn?yde

Oslo: Kvinnelige ledere opplever st?rre fleksibilitet og er generelt mer positive til arbeidsplassen sammenlignet med sine mannlige kolleger. Dette kommer fram i en studie gjennomf?rt for ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og r?dgivningsselskapet Great Place to Work Institute. Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt.…

Kristine Landmark er ?rets kvinnelige styreledertalent

Kristine Landmark ?rets kvinnelige styreledertalent! ?rets Gabrielsen-prisvinner er Kristine Landmark, 57 ?r fra ?lesund. – Det er utrolig herlig ? f? denne prisen! Jeg hadde aldri trodd det skulle bli meg, med s? mange sterke nominerte, sier en glad prisvinner. Det er ett ?r…
Top