Utnevnelser articles

Ny n?ringspolitisk sjef i Coop

H?kon ?degaard (50) er ansatt som n?ringspolitisk sjef i Coop Norge SA. Han tiltrer stillingen tidlig p? ny?ret. – Vi er glade for ? f? H?kon ?degaard tilbake i stallen. Han har bred bakgrunn, n? sist som kommunikasjonsr?dgiver i Buskerudby-samarbeidet, hvor han jobber tett opp mot politiske milj?er.…

Kvinnelige ledere mest forn?yde

Oslo: Kvinnelige ledere opplever st?rre fleksibilitet og er generelt mer positive til arbeidsplassen sammenlignet med sine mannlige kolleger. Dette kommer fram i en studie gjennomf?rt for ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og r?dgivningsselskapet Great Place to Work Institute. Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt. De kvinnelige lederne skiller seg positivt ut p?…

Kristine Landmark er ?rets kvinnelige styreledertalent

Kristine Landmark ?rets kvinnelige styreledertalent! ?rets Gabrielsen-prisvinner er Kristine Landmark, 57 ?r fra ?lesund. – Det er utrolig herlig ? f? denne prisen! Jeg hadde aldri trodd det skulle bli meg, med s? mange sterke nominerte, sier en glad prisvinner. Det er ett ?r…
Top