BIZNES Praca

Zwolnienie z podatku PIT może przekonać młodych do PPK

Zwolnienie z podatku PIT może przekonać młodych do PPK
Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens

Data publikacji: 2019-08-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Zwolnienie z podatku PIT może przekonać młodych do PPK
Kategoria: Praca, BIZNES

Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI

Zwolnienie z podatku PIT może przekonać młodych do PPK Praca, BIZNES - Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI

Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens

Od 1 sierpnia br. pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, są zwolnieni z podatku PIT. Decyzja fiskusa obniży koszt uczestnictwa w PPK i może mieć pozytywny wpływ na udział grupy najmłodszych pracowników w programie.

Zgodnie z konstrukcją PPK obciążenia podatkowe ponoszone są w momencie dokonywania wpłaty, na którą składa się cześć pracodawcy i pracownika. Wpłata pracownika w podstawowym zakresie wynosi 2% wynagrodzenia brutto i jest potrącana po opodatkowaniu z wynagrodzenia netto. Z kolei wpłata pracodawcy wynosi w podstawowym zakresie 1,5% wynagrodzenia brutto. Ponieważ stanowi ona bieżący dochód pracownika, to z jego wynagrodzenia netto pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy. Dla najmłodszych pracowników zerowy podatek wpływa na wzrost wynagrodzenia netto, co sprawia, że zaoszczędzona na podatku kwota może być wyższa od kwoty wpłaty podstawowej na PPK, opłacanej z wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, w tym przypadku, pracownik poniżej 26. roku życia nie ponosi również kosztów zaliczki na podatek PIT od składki pracodawcy.

W oszczędzaniu na emeryturę dużym wyzwaniem jest rozpoczęcie tego procesu jak najwcześniej. Zwykle o emeryturze „na poważnie” zaczynamy myśleć po przekroczeniu 30 czy 40 lat. PPK w tym przypadku dostarcza jednak młodym jeszcze jednego argumentu, by pozostawać jego uczestnikiem. Zgromadzony kapitał nie jest bowiem „zamrożony” – można z niego skorzystać przy nagłej potrzebie życiowej, takiej jak np. wkład własny przy zakupie mieszkania na kredyt, pokrycie kosztów leczenia najbliższej rodziny czy utrzymanie płynności finansowej w momencie, gdy jesteśmy bez pracy. We wskazanych sytuacjach środki zbierane w ramach PPK, mogą zostać uruchomione, znacznie pomagając uczestnikowi programu. Nie trzeba więc czekać do emerytury, by w razie naglącej potrzeby z nich skorzystać. Zatem odległa w przypadku młodych ludzi perspektywa emerytury nie musi być wcale priorytetem, by można było w pełni korzystać z preferencyjnych warunków gromadzenia kapitału na PPK.

A to już wiesz?  Trwa rekrutacja do prestiżowego programu dla studentów

Czas oszczędzania to jeden z kluczowych czynników wpływających na powodzenie całego procesu – im wcześniej rozpoczniemy, tym większa szansa na zgromadzenie satysfakcjonującego kapitału i często mniejsze wyrzeczenia, bo nie ciąży na nas presja stworzenia „poduszki emerytalnej” w 5 albo 10 lat. Wypłaty kapitału z PPK po 60. roku życia każdorazowo są zwolnione z tzw. podatku Belki. Natomiast najmłodsi pracownicy dzięki ostatnim zmianom mogą liczyć tutaj na dodatkową premię, która z czasem może pomóc zachęcić tą grupę do odpowiedzialnego budowania przyszłości już na początku kariery zawodowej, właśnie poprzez PPK.

***

Kontakt dla mediów:

Robert Noremberg tel: +48 660 699 964, mail: [email protected]

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason) jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Aktywa zarządzane przez Esaliens to 4,2 mld zł (na 30.04.2019). Obecnie TFI włącza do palety produktów Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

A to już wiesz?  Demant Technology Centre najlepszym miejscem pracy w Polsce

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Zwolnienie z podatku PIT może przekonać młodych do PPK Praca, BIZNES - Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI
Hashtagi: #Praca #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy