Work in Finland

Working in Finland

PDF file Guide to employment of foreigners in Finland (154 kB)
Confederation of Finnish Construction Industries RT and Finnish Construction Trade Union 2007
PDF file Tapaturma_ENG.pdf (285 kB)
Insurance against an accident at work or occupational disease for employees coming to Finland

Links to other web-pages

What every enployment should know?

Information on workingliferules in Finland

Guide to work in Finland

Working in Finland - Information about living and working in Finland (pdf)

InTo Finland
In To is the service point of the Social Insurance Institution of Finland (Kela) and the Finnish Tax Administration for those coming to work in Finland. It gives advice and instructions to those moving to the Helsinki Metropolitan Area about the matters that first arise on coming to Finland.

INFO BANK
The pages of Info Bank contain important basic information for immigrants on the functioning of society and opportunities in Finland.

NORDIC SOCIAL INSURANCE PORTAL
This portal has been set up by the social insurance authorities in the Nordic countries. The gateway is directed at persons who move to/take up work or study in another Nordic country.

Construction Mobility Information Net (ECMIN)
Know your rights in the European construction sites
You are working as a construction worker?
You are thinking of working abroad in an European country?

Organisations:

Central Organization of Finnish Trade Unions

Trade Union Solidarity Centre of Finland

 


Extortionate work discrimination

involves a situation where the employer puts the employee in an extremely disadvantageous position by means of, for example, exploiting the employee's dependent status, ignorance or lack of understanding. In almost all cases, this involves foreign employees who are unable to demand their rights due to their ignorance, an inability to speak the language and dependency on the employer.

The situation becomes more akin to human trafficking if the work is done in conditions that are extremely negligent in terms of occupational safety and health or that are demeaning to the individual. In some cases, the employee is forced to pay the employer or a representative of the employer thousands of euros in their home country in order to come to Finland to work. This obligation thus gives the employer control over the employee even before arriving in Finland.

Have you been exploited?

You will receive assistance, even if
 • you are staying illegally in the country
 • you do not have any identity documents or passport
 • you or your immediate family are being threatened
 • you only know your native language
 • you owe money to somenone
Contact us and we will help you.
System for victim assistance
telephone +358 71 876 3170

The general emergency number in Finland is 112

http://www.rakennusliitto.fi/en/working_in_finland/

 

 

Fiński Urząd Pracy

http://www.mol.fi/paikat/ (po fińsku)

 

Specjalny punkt informacyjny dla pracowników zagranicznych zatrudnionych w przemyśle budowlanym

Urząd Pracy w Helsinkach, oddział w Kluuvi, prowadzi w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (European Employment Services, EURES) specjalny punkt informacyjny dla pracowników branży budowlanej z zagranicy. Podstawowym zadaniem tej placówki jest prowadzenie działalności informacyjnej, skierowanej zarówno do osób zatrudnionych w budownictwie jak i ich pracodawców, a obejmującej takie kwestie jak:

 • prawodawstwo
 • obowiązujące przepisy
 • zbiorowe układy pracy
 • system podatkowy
 • opieka społeczna i ubezpieczenia społeczne
 • w razie konieczności: pomoc w wyborze właściwych oficjalnych kanałów działania

Punkt informacyjny jest wspólnym przedsięwzięciem Branżowej Konfederacji Fińskiego Przemysłu Budowlanego oraz Fińskiego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, region Uusimaa. Inicjatywa ma na celu walkę z czarnym rynkiem i prowadzoną na nim działalnością o charakterze nielegalnym.

Punkt informacyjny wchodzi w skład EURES, sieci skupiającej urzędy pracy, powołanej do życia przez Komisję Europejską i obejmującą wszystkie kraje UE i ETA. Zasadniczym zadaniem placówki jest promocja zatrudnienia, a także służenie zainteresowanym informacją i poradą.

Adres punktu informacyjnego:
Helsinki Employment Office, Kluuvi branch
Mikonkatu 7 A, 4th floor
00100 Helsinki, Finland

 

REKRUTACJA I ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Z ZAGRANICY

- PRZEWODNIK DLA PRACODAWCÓW I ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW
Ulkomaisen työntekijän rekrytointi ja palkkaaminen
(Tuula Matikainen, Turun työvoimatoimisto, 2007)

PDF-tiedosto Opas ulkomaalaisille - Puola (365 kB)
Przewodnik dla pracującego w Finlandii cudzoziemca Centralna Rada Związku Pracowniczego Budownictwa RT ry Związek pracowników budownictwa ry 2007
PDF-tiedosto Tapaturma_PUOLA lopullinen.pdf (176 kB)
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy oraz chorób dla pracowników przyjeżdżających do Finlandii SUOMESSA TYÖSKENTELEVÄN VAKUUTTAMINEN TYÖTAPATURMIEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA

Linki do innych stron www

Do pracy w Finlandii? Informacje dla osób imigrujących do Finlandii (pdf)

 

 

http://www.rakennusliitto.fi/po/praca_w_finlandii/

 

 

 

Zagraniczni pracownicy branży budowlanej od 01.06.2012 otrzymają w oddziałach Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej. (Ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat veronumeron 1.6.2012 alkaen verotoimistosta)

Zagraniczni pracownicy branży budowlanej od 01.06.2012 otrzymają w oddziałach Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej. (Ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat veronumeron 1.6.2012 alkaen verotoimistosta)

Tax Administration Bulletin, 4/27/2012

Każda osoba pracująca na terenie budowy musi na jej terenie posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator z zaznaczonym numerem identyfikacji podatkowej.

Numer identyfikacji podatkowej jest obowiązkowym elementem identyfikatora

 • na nowych terenach budowy od 01.09.2012
 • na dotychczasowych terenach budowy od 01.03.2013

Istnieje możliwość, że pracodawca będzie potrzebował Twojego numeru identyfikacji podatkowej, zanim te przepisy wejdą w życie.

Numer identyfikacji podatkowej został dostarczony osobom fizycznym wraz z kartą podatkową za rok 2012. Zagraniczni pracownicy budowlani czasowo pracujący w Finlandii będą, począwszy od dnia 01.06.2012, otrzymywać osobisty numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej w następujących oddziałach Urzędu Podatkowego:

oddział dla regionu Ahvenanmaa (Wyspy Alandzkie): Maarianhamina

oddziały dla regionu Etelä-Karjala (Karelia Południowa): Lappeenranta, Imatra

oddział dla regionu Etelä-Pohjanmaa: Seinäjoki

oddziały dla regionu Etelä-Savo: Mikkeli, Savonlinna

oddziały dla regionu Jokilaaksot: Ylivieska, Raahe

oddział dla regionu Kainuu: Kajaani

oddział dla regionu Keski-Pohjanmaa: Kokkola

oddziały dla regionu Keski-Suomi (Finlandia Środkowa): Jyväskylä, Jämsä

oddziały dla regionu Kymenlaakso: Kouvola, Kotka

oddziały dla regionu Lappi (Laponia): Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä

oddziały dla regionu Meri-Lappi: Kemi, Tornio

oddziały dla regionu Sisä-Suomi: Tampere, Hämeenlinna

oddziały dla regionu Pohjanmaa: Närpiö, Pietarsaari, Vaasa

oddział dla regionu Pohjois-Karjala (Karelia Północna): Joensuu

oddział dla regionu Pohjois-Pohjanmaa: Oulu

oddziały dla regionu Pohjois-Savo: Iisalmi, Kuopio, Varkaus

oddział dla regionu Päijät-Häme: Lahti

oddziały dla regionu Aglomeracji Helsińskiej: Vantaa, punkty obsługi mieszkańców Helsinek (Vuorikatu i InTo)

oddziały dla regionu Satakunta: Rauma, Pori

oddziały dla regionu Uudenmaa: Järvenpää, Lohja, Porvoo

oddziały dla regionu Varsinais-Suomi: Salo, Turku

Jeżeli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub EOG, weź ze sobą do oddziału Urzędu Podatkowego następujące dokumenty:

 • Ważny paszport lub oficjalny dowód osobisty państwa strefy Schengen. Dokument musi zawierać zdjęcie, które umożliwi bezproblemową identyfikację. Jeżeli od przyjazdu do Finlandii upłynęły już trzy miesiące, należy mieć przy sobie wydane przez Policję potwierdzenie rejestracji prawa do pobytu. Więcej informacji na temat rejestracji znajduje się na stronie Policji: http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/AF736F597AC3F704C22577D1002D0F96?opendocument
 • Umowę o pracę lub pisemne objaśnienie najważniejszych warunków stosunku pracy obejmującego wykonywaną na terenie Finlandii pracę. Na tej podstawie stwierdza się, czy wydanie personalnego numeru identyfikacyjnego i zarejestrowanie danych mają wystarczające uzasadnienie.

Jeżeli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub EOG, weź ze sobą do oddziału Urzędu Podatkowego następujące dokumenty:

 • Ważny paszport z fotografią, która umożliwi bezproblemową identyfikację osoby.
 • Jeżeli osoba przyjeżdża do Finlandii wykonywać pracę, która nie została wymieniona w 81 § ustęp 1. ulkomaalaislaki (ustawy o cudzoziemcach), musi ona posiadać ważne pozwolenie na pobyt przyznane na podstawie pracy zarobkowej.

Obywatel państwa spoza UE lub EOG ma prawo pracować na budowie w Finlandii bez pozwolenia na pobyt jedynie w przypadku, gdy przyjeżdża do Finlandii wykonywać tymczasowe prace podwykonawcze jako zatrudniony na stałe pracownik przedsiębiorstwa działającego na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i posiada w drugim kraju pozwolenie na pobyt i pracę, które będzie ważne przez cały okres pobytu w Finlandii. Praca może trwać maksymalnie trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy.

 • Umowę o pracę lub pisemne objaśnienie najważniejszych warunków stosunku pracy obejmującego wykonywaną na terenie Finlandii pracę. Na tej podstawie stwierdza się, czy wydanie personalnego numeru identyfikacyjnego i zarejestrowanie danych mają wystarczające uzasadnienie.

Jeżeli pracownik planuje pobyt w Finlandii trwający dłużej niż rok, personalny numer identyfikacyjny otrzyma w magistracie. Dopiero po otrzymaniu w magistracie personalnego numeru identyfikacyjnego, można otrzymać w oddziale Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej.

Fiński Urząd Skarbowy:


http://www.vero.fi/en-US/Tax_Administration/Zagraniczni_pracownicy_brany_budowlanej_%2820859%29