Sąd Polubowny

Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące? Bez rozpraw, świadków i listów poleconych. Korzystając z arbitrażu online.

Warszawa, 6 maja 2021 r.Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące? Bez rozpraw, świadków i listów poleconych. Korzystając z arbitrażu online.Z opublikowanych właśnie danych wynika, że przez lata 2011 – 2020 średni czas trwania postępowań w sądach państwowych wydłużył się kolejne o 3 miesiące.…