Arbeidsrett

P?belprosjektet starter opp i Lister

P?belprosjektet starter opp i Lister
22-10-2014 14:00 Kronprinsparets Fond NAV Lister har inng?tt avtale med P?belprosjektet om kurs i 26 uker for arbeidss?kende ungdommer. M?let er jobb ? og oppstarten er i morgen!

PRESSEMELDING FRA P?BELPROSJEKTET
NAV Lister har inng?tt avtale med P?belprosjektet om kurs i 26 uker for arbeidss?kende ungdommer. M?let er jobb ? og oppstarten er i morgen!
– Vi er glade for tilliten NAV Lister viser oss, og gleder oss til ? bidra til at flere ungdommer som av ulik ?rsak st?r utenfor skole- og arbeidsliv skal f? en ?ny start? og komme seg i jobb, sier p?belideolog Eddi Eidsv?g.
Lister er et distrikt i den vestligste delen av Vest-Agder fylke, og omfatter de seks kommunene Farsund, Flekkefjord, H?gebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Kurset g?r over flere uker med gruppeundervisning av deltakerne, og p?f?lgende praksis p? vei til jobb med oppf?lging fra p?belveiledere.
– En stor analyse fra DNV GL, tidligere Norske Veritas, viser at en krone til P?belprosjektet gir ni kroner i samfunnsnytteverdi, og det er fordi vi f?r ungdom som st?r helt utenfor skole- og arbeidsliv inn i arbeid og annen verdiskapende aktivitet. Vi h?per og tror det er dette som er viktig for Lister, sier Eidsv?g.
P?belprosjektet har tilsvarende leveranser i Elverum, Kongsvinger, Oslo, Akershus, Lier, Drammen, R?yken, Drangedal, Krager?, Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkeland, S?gne, og Rogaland, Stavanger.
P?belprosjektet har opprettet et eget avdelingskontor i Lyngdal i forbindelse med samarbeidet.

Om P?belprosjektet
P?belprosjektet har som m?l ? f? unge mennesker som av en eller annen grunn st?r utenfor det etablerte skolesystem og arbeidsliv ut i jobb eller videreutdannelse. P?belprosjektet motiverer og l?rer den enkelte til ? ta i bruk sine egne ressurser, som man mener er n?kkelen til jobb, utdannelse og konstruktiv deltagelse i samfunnet.
Dette gj?res p? en m?te og i et spr?k den unge forst?r og respekterer. Resultatene skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og sterkt engasjerte medarbeidere i samarbeid med bedrifter og offentlige instanser som forst?r problemene og ?nsker l?sninger.
P?belen l?rer ? bruke sine egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Mange p?bler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har – som er attraktive for samfunn og n?ringsliv. I P?belprosjektet l?rer de dette. De l?rer ? bruke egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Slagordet til P?belprosjektet er ?Eg e? go? nok!?
P?belprosjektet AS har i dag samarbeidsavtaler med blant annet Kronprinsparets Fond og FERD SE.

A to już wiesz?  Tidligere direkt?r for utvikling hos Norwegian Property ASA er ansatt i nyopprettet stilling som Utviklingsdirekt?r i Anthon B Nilsen Eiendom AS

Sp?rsm?l om P?belprosjektet?
Send mail til [email protected] eller ring tlf. 51 51 09 20
P?belideolog Eddi Eidsv?g; [email protected], tlf. 915 91 697

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy