L?nn

Carl-Johan Hagman ny konsernsjef i Stena Line

Billedtekst:Gunnar Blomdahl (til venstre) som har ledet Stena Line siden 2003, etterf?lges 1. januar av Carl Johan Hagman (til h?yre) som konsernsjef i rederiet.
Carl-Johan Hagman (46 ?r), overtar som konsernsjef i Stena Line fra 1. januar. Han etterf?lger Gunnar Blomdahl som har ledet Stena Line siden 2003. Carl Johan Hagman har fra h?sten 2011 v?rt ansvarlig for hele shippingvirksomheten i Stena konsernet – inkludert Stena Line ? og opprettholder denne posisjonen.

-Stena Line er en av hj?rnesteinene i Stena AB, fremholder Carl-Johan Hagman. -Selskapets strategi og v?rt kontinuerlige arbeid fortsetter med ? tilby komfortabel, kostnadseffektiv og milj?effektiv fergetransport, b?de for privatreisende og industrien.
11 milliarder investert
Stena Line har under Gunnar Blomdahls ledelse utviklet seg til ? bli et av verdens st?rste fergeselskap. Rederiet har Europas mest omfattende rutenett med et stort antall destinasjoner i Skandinavia, Storbritannia, Irland, Tyskland, Polen, Nederland og Baltikum Selskapet har gjort investeringer p? rundt 11 milliarder kroner i ny tonnasje og geografisk ekspansjon som h?stens oppkj?p av Scandlines fem linjer i ?stersj?en.
Sv?rt forn?yd med utviklingen
Konsernsjef Dan Sten Olsson i Stena AB er sv?rt forn?yd med Stena Lines utvikling.
-Med et overskudd p? 275 millioner kroner fjor, og tiltross for noe tap i 2012, er Stena Line i meget god stand, sier Dan Sten Olsson, som n? blir ny styreleder i Stena Line.
Gunnar Blomdahl fortsetter i Stena-konsernet blant annet med styrearbeid i Ballingslöv Group, Stena Recycling og Stena Technoworld.

Til redaksjonen:
For mer informasjon, vennligst kontakt: Joakim Kenndal, kommunikasjonsdirekt?r, Stena Line, tlf +46 (0) 704-85 85 55, Carl-Johan Hagman, p?troppende konsernsjef, Stena Line, tlf +46 (0) 31-85 51 12 eller Gunnar Blomdahl, konsernsjef i Stena Line, tlf +46 (0) 31-85 83 20

Stena Line er et av verdens st?rste fergeselskaper med en moderne fl?te p? 35 skip og Europas mest omfattende rutenettverk best?ende av 17 fergelinjer i Skandinavia og Storbritania.
Ved konstant utvikling av sine produkter og tjenester, har Stena Line oppn?dd en sterk posisjon med betydelige markedsandeler i alle sine markedssegmenter.

hastags:

#STENA LINE PRACA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy