Utdanning

Bare halvparten får faglig utvikling på jobb

Bare halvparten får faglig utvikling på jobb
Dato: 22-04-2014 14:35 CEST Opprinnelig tittel på pressemeldingen: Bare halvparten får faglig utvikling på jobb Kategori: , Manpower arbeidsmarked Arbeidsliv Maalfrid Brath ManpowerGroup Arbeidslivsundersøkelser Syv

Dato: 22-04-2014 14:35 CEST Opprinnelig tittel på pressemeldingen: Bare halvparten får faglig utvikling på jobb Kategori: , Manpower arbeidsmarked Arbeidsliv Maalfrid Brath ManpowerGroup Arbeidslivsundersøkelser

Syv av ti mener faglig utvikling på jobb er avgjørende for trivsel på arbeidsplassen. Kun halvparten mener de får det.

En ny Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup viser at 51 prosent av arbeidsstyrken opplever at de får faglig utvikling på jobb. 73 prosent mener faglig utvikling er avgjørende for hvor godt de trives.

– Å sikre faglig utvikling for medarbeiderne er et viktig grep for å holde på kompetansen over tid. Det er kamp om de gode medarbeiderne, og vi vet fra tidligere undersøkelser at mangel på faglig utvikling er en viktig årsak til at folk bytter jobb, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant 1900 respondenter.

Nye krav til kompetanse

Intern opplæring og eksterne kurs er de vanligste formene for faglig utvikling på arbeidsplassen. Frokostmøter innenfor bransjen, lederutvikling, skulder ved skulder-opplæring og etterutdanning er det minst av.

– Livslang læring er viktigere enn noen gang. Arbeidsmarkedet er i stadig endring og stiller nye krav til kompetanse.  Både arbeidsgiver og hver enkelt medarbeider har et ansvar for faglige utvikling på jobb, sier Brath.

Best i det offentlige

Jo høyere utdanning respondentene har, jo viktigere synes de det er med faglig utvikling på jobb. Av de med over tre år på universitet eller høyskole, er det 63 prosent som mener de får faglig utvikling. I offentlig sektor er det 55 prosent som får faglig utvikling i sin nåværende jobb, mot 48 prosent i det private.

A to już wiesz?  Takeda selger ut deler av virksomheten til Orifarm

– Det er verdt å merke seg at flere medarbeidere får faglig utvikling i det offentlige enn i privat næringsliv. Trolig er økonomisk press på bedriftene en viktig årsak, men det er kortsiktig å ikke satse på utvikling av medarbeiderne for å holde utgiftene nede, sier Brath.

Hun mener enkle grep kan gjøre stor forskjell for trivselen til medarbeiderne.

– Enkelte arbeidsgivere kan komme langt gjennom bedre struktur i den faglige utviklingen som allerede finnes. Å sikre relevant faglig utvikling motiverer medarbeidere og er en investering som gir økonomisk gevinst, påpeker Brath.

Hovedfunn:

Halvparten av de yrkesaktive får i stor grad eller svært stor grad faglig utvikling på jobb.

Andelen som opplever faglig utvikling i jobben, øker med lengden på utdannelsen.

Ansatte i offentlig sektor oppgir i større grad enn de i privat sektor at arbeidsgiver tilbyr intern opplæring (50 vs 40 prosent), interne kurs (48 vs 33 prosent), eksterne kurs (46 vs 38 prosent), kompetansedeling (42 vs 31prosent).

(kilde: ManpowerGroup Work Life-undersøkelse, Opinion, 2014)

For mer informasjon, kontakt:

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup.

Telefon: 930 24 314, epost: [email protected]  Kilde: Pressekontor Manpower – PRESSEMELDING – ———— Om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under  varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss. Hashtags: # #Manpower arbeidsmarked Arbeidsliv Maalfrid Brath ManpowerGroup Arbeidslivsundersøkelser Manpower arbeidsmarked Arbeidsliv Maalfrid Brath ManpowerGroup Arbeidslivsundersøkelser

A to już wiesz?  Norske arbeidsgivere vil ansette flere

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy