Utdanning

Bedre innemiljø i svanemerkede barnehager

Bedre innemiljø i svanemerkede barnehager
Bedre innemiljø i svanemerkede

En svensk studie viser at svanemerkede barnehager har et sunnere innemiljø. Dette er den første vitenskapelige studien som viser at Svanemerkets krav er et godt bidrag til å bygge et samfunn som både er klimasmart og giftfritt. (Illust: GettyImages)

Dato: 26-08-2019 10:00 CEST
Opprinnelig tittel på pressemeldingen: Bedre innemiljø i svanemerkede barnehager
Kategori: , Utdanning Bygg, eiendom Miljø, energi Offentlig sektor

Bedre innemiljø i svanemerkede barnehager

Bedre innemiljø i svanemerkede barnehager

En svensk studie viser at svanemerkede barnehager har et sunnere innemiljø. Dette er den første vitenskapelige studien som viser at Svanemerkets krav er et godt bidrag til å bygge et samfunn som både er klimasmart og giftfritt.

De kjemikaliene som ble undersøkt i studien er klassifisert som helsefarlige på ulike måter, for eksempel er de allergifremkallende, kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Det viste seg at innholdet av for eksempel flyktige, organiske forbindelser (VOC), organofosfater (OPFR) og brommerte flammehemmere var lavere i de miljømerkede barnehagene.

– Studien viser at bevisste valg i byggeprosessen kan redusere at folk blir utsatt for unødvendig eksponering for farlige kjemikalien. Eksponeringen av kjemikalier kan reduseres allerede fra begynnelsen når nye barnehager bygges, sier Josefin Persson, tidligere forsker ved Örebro universitet.

Hun har undersøkt luften i tre barnehager som er bygget som lavenergihus. I lavenergihus tetter man ofte vegger, vinduer og dører med plast for å oppnå lavere energiforbruk. Hvordan påvirker disse klimasmarte, men veldig tette byggene innemiljøet og helsen til barnehagebarn?

To av de tre barnehagene som var lavenergihus var miljømerkede barnehager (Svanemerket og Miljöbyggnad Silver, som er en svensk sertifisering.) Resultatet har blitt sammenlignet med en barnehage som også var lavenergihus, men som ikke var miljømerket. Målingene viste at innholdet av skadelige kjemikalier var lavere i de barnehagene som var miljømerkede – og med andre ord som var bygget av miljømerkede byggematerialer.

A to już wiesz?  Ford-fabrikk blir julenissens verksted

Bærekraftige bygg både klimasmarte og giftfrie

Det er ganske nytt av man kan bygge svanemerkede barnehager og skoler, og denne studien er det første vitenskapelige på området.

– Studien er en kvittering på at Svanemerket stiller riktige krav. Den sender også et viktig signal til bestillerne av slike bygg. Hvis byggevirksomheten skal bli mer bærekraftig er det viktig å se helhetlig på det: Vi kan ikke bare fokusere på å spare energi, men må også ta ansvar for et giftfritt miljø, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

Svanemerkets krav strammes jevnlig inn. Et svanemerket bygg er vurdert ut fra et helhetsperspektiv: Lavt energiforbruk, kontrollert byggeprosess, god ventilasjon og godt innslipp av dagslys i tillegg til strenge krav til byggematerialene. Miljømerkede byggematerialer er blant de minst miljøbelastende på markedet og oppfyller strenge krav til helse- og miljøskadelige stoffer.

Les mer om studien her
Kravene til svanemerkede skoler, barnehager og andre bygg

Fakta om svanemerkede barnehager og skoler

Trevirket er bærekraftig produsert, slik at ikke de viktige skogressursene på jorda blir utarmet.
Mer energieffektivt bygg enn de tekniske forskriftene krever.
Streng kontroll av bygge­materialene gir bygg med minimalt av problemkjemiRedusert kjemikaliebruk og krav til støynivå og lysinnslipp ­gir bedre innemiljø for både elever og ansatte

Kilde: Pressekontor Svanemerket – PRESSEMELDING

————
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.

A to już wiesz?  Presseakkreditering til Lysets dag - 21. november 2018 på DOGA

Hashtags: # #Utdanning Bygg, eiendom Miljø, energi Offentlig sektor
Utdanning Bygg, eiendom Miljø, energi Offentlig sektor

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy