SE

Gränshinder i fokus för ?rets ?resundshus i Almedalen

Gränshinder i fokus för ?rets ?resundshus i Almedalen
2014-05-23 10:31 Öresundskomiteen Öresundskomiteen samverkar i Almedalen för femte ?ret i rad med Helsingborgs stad, Lunds kommun, Malmö stad, Malmö högskola och Region Sk?ne för att arrangera seminarier och skapa en mötesplats i Öresundshuset. I fokus för ?rets satsning st?r tillväxt och gränshinder.

– I ?r är det tjugo ?r sedan svenska folket röstade ja till EU och fri rörlighet i Europa. Det är sextio ?r sedan passfriheten infördes i Norden. Trots det är fortfarande komplicerat att leva och verka som gränsg?ngare i Öresundsregionen. ?rets tema för Öresundshuset – tillväxt och gränshinder – handlar om att lyfta fram vilka möjligheter som finns om regeringarna kommer överens. Det här är fr?gor som vi inte kan lösa p? egen hand i Öresundsregionen, framh?ller Pia Kinhult, ordförande i Öresundskomiteen.
M?let med Öresundshuset att är vara en mötesplats för dagens och morgondagens ledare fr?n samhälls- och näringsliv, politik och förvaltning. Utvärderingar fr?n tidigare ?r har visat att satsningen ger resultat och att behovet av kunskap om regionen är stort. I fjol besöktes programpunkterna av 5200 personer. Ännu fler tog del av det via kanaler som hemsidan och olika sociala medier.
– Arrangemangen i Öresundshuset bidrar till att skapa ökad först?else för v?r region bland nationella beslutsfattare. Att samla regionens aktörer i ett hus med program fr?n morgon till kväll, samt med gemensam marknadsföring och kommunikation, stärker genomslaget och är dessutom kostnadseffektivt. Det visar det faktum att Öresundshuset i fjol fick utmärkelsen ?rets opinionsbildare i Almedalen, säger Finn Lauritzen, direktör p? Öresundskomiteen.
Den totala budgeten för Öresundshusets gemensamma program i Almedalen beräknas i ?r bli 2,2 miljoner kronor, vilket är n?got högre än i fjol p? grund av bl a högre lokalkostnader.
Öresundshuset är en tillgänglig och transparent mötesplats och projektets seminarier teckentolkas. Inneh?llet i Öresundshuset blir dessutom tillgängligt för alla via Bambuser, Facebook, Twitter, Flickr och hemsidan www.öresundshuset.nu.
Alla är välkomna att besöka Öresundshuset p? Hästgatan 1, vid Donners plats i Visby under Almedalsveckan.
Mer information kontakta:
Finn Lauritzen, direktör Öresundskomiteen
Tel: +45 33268910
Email: [email protected]
Patrik Widerberg, senior advisor, Öresundskomiteen, och projektledare för Öresundshuset
Tel: +45 33 26 89 02
Email: [email protected]
Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg Öresundskomiteen
Tel: +45 33 268905
Mobil: +45 30 66 38 68
Email: [email protected]

A to już wiesz?  Starta eget utan affärsidé p? Mässan Eget Företag 2-4 oktober

Öresundskomiteen är det politiska samarbetet mellan Sk?ne och Själland sedan 1993. Kommittén är en politisk intresseorganisation som stärker samarbetet över Sundet och tar hand om Öresundsregionens intressen i förh?llande till de tv? regeringarna, Riksdagen, Folketinget samt EU i Bryssel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy