Arbeidsl?shet

KJ?R FOR LIVET: Kjemper for livet i ?fjord, Trysil og Stj?rdal

KJ?R FOR LIVET: Kjemper for livet i ?fjord, Trysil og Stj?rdal
19-11-2013 17:30 Kronprinsparets Fond PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET: De lokale Kj?r for livet-tilbudene i Stj?rdal, ?fjord og Trysil er alle satt p? r?dmenns kuttliste for 2014. Samtidig er tilbakemeldingene fra skole, foreldre og ungdommene tydelige: Kj?r for livet-tilbudet har gjort en stor forskjell for dem!

PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET:

De lokale Kj?r for livet-tilbudene i Stj?rdal, ?fjord og Trysil er alle satt p? r?dmenns kuttliste for 2014. Samtidig er tilbakemeldingene fra skole, foreldre og ungdommene tydelige: Kj?r for livet-tilbudet har gjort en stor forskjell for dem!
Forrige helg var klubbene fra alle de 12 kommunene som har et Kj?r for livet-tilbud samlet. Sammen ser de mot utfordringene som venter med stor iver, men ogs? frykt for nedleggelse enkelte steder. Gründer og lagkaptein i Kj?r for livet, Knut Ove B?rseth, er klar til ? kjempe for videref?ring og vekst p? flere fronter:
– Det er trist ? lese at v?rt Kj?r for livet-tilbud st?r p? r?dmennenes „kuttliste? i Stj?rdal, ?fjord og Trysil. Tiltaket har i alle de tre kommunene fungert sv?rt godt gjennom innev?rende ?r, og vi opplever b?de deltagere, foreldre, skole og barnevern som forn?yde. Mange gode historier og tilbakemeldinger viser at vi har klart ? skape en mestringsarena og gi deltagerne et trygt lag ? v?re medlem i. Vi h?per politikere og ansatte i kommunen tar med seg dette inn i prosessen med budsjettene for 2014.
Ber kommunene tenke seg godt om
B?rseth p?peker at kommunene m? tenke mer helhetlig og langsiktig, ikke bare bunnlinjen for neste ?r. Han oppfordrer kommunene til ? tenke seg godt om.
– Det ? finne friske midler til nye forebyggende tiltak er alltid krevende for kommunene i dag, men ? stoppe et g?ende prosjekt med gode resultater kan p? sikt koste kommunen mange millioner. I disse kommunene er vi i gang med en jobb, og alle faktorer som skal til for ? lykkes med et godt og aktivt forvern ligger til rette for fortsatt positiv utvikling. Korte aksjonsretta tiltak fungerer ofte d?rlig for denne ungdomsgruppen, og n?r deltagerne virkelig vil ha Kj?r for livet, ber jeg de ansvarlige tenke seg godt om.
Samarbeider med andre sosiale entrepren?rer
Eddi Eidsv?g fra P?belprosjektet deltok ogs? p? s?ndag, og delte av sine erfaringer og historier.
? Det er spennende at vi, som begge er prosjekter i Kronprinsparets Fond og Ferd Sosiale Entrepren?rer, kan samarbeide p? denne m?ten. Eddi er god p? ? sette i gang gode tankeprosesser og skape viktig lokalt engasjement hos oss, sier B?rseth.

A to już wiesz?  Milwaukee introduserer den nye kompakte M12 FUEL? SDS-plus borhammer

Gjennomg?ende fokus p? fag og utvikling
Alle veiledere og lokale ildsjeler i Kj?r for livet var samlet i forrige uke under sin ?rlige samling. N?rmere 30 personer deltok p? Killingdal Fjellstue i ?len. Pedagogikk, metodikk og ungdomsarbeidet sto i fokus.
– Dette er en viktig samling der vi deler erfaringer p? tvers av de 12 kommunene vi jobber i ukentlig. Helgen inneholder b?de fag og sosiale aktiviteter som i sum skaper en enda bedre teamf?lelse for hele Kj?r for livet, forteller B?rseth.

Mye positivt p? gang
Videre vekst er viktig for Kj?r for livet. 70 % av avtalene i 2013 er videref?rt. Flere nye kommuner har meldt sine interesse i h?st. Flere steder har lokale ildsjeler tatt tak og gjort en god viktig jobb for ? skape den riktige interessen hos kommunene.
– For meg og alle i Kj?r for livet-teamet, er det ungdommenes egne historier og tilbakemeldingene fra de som st?r dem n?rmest som er bensin p? motoren. Vi er absolutt motivert for ? skape god aktivitet i 2014 i flere nye kommuner, avslutter B?rseth.

For mer informasjon om KJ?R FOR LIVET: Se www.kjorforlivet.no

Hva er Kj?r for Livet?
KJ?R FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge som har vansker med ? nyttegj?re seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. Vi benytter action, motorsport og mekking som interessevekker for ? skape lyst p? livet og for ? gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mestring. Klubbplassene tildeles i samarbeid med det offentlige velferdssystemet. Organisasjonen skal innen utgangen av 2014 etablere 20 nye slike fritidsklubber i Norge, og arbeidet er allerede godt i gang og har avtaler med 12 kommuner. KJ?R FOR LIVET gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til ? tro p? seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av motor og motorsport, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement som f?rer til l?ring og utvikling. – Vi skal v?re inspirerende, samlende og ektef?lt.

A to już wiesz?  Det Norske Veritas m?ler samfunnsnytte for Kronprinsparets Fond

For ytterligere informasjon:
Knut Ove B?rseth, gründer, tlf. (+47) 48 10 1000, [email protected]
Jan Tore Brustad, markedsjef, tlf. (+47) 98 63 44 66, [email protected]

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy