Utdanning

Leker med realfag: Ny forskningspark for barnehagebarn kan minske forskjeller

Leker med realfag: Ny forskningspark for barnehagebarn kan minske forskjeller
Espira pi-parken Dato: 09-11-2017 06:30 CET Opprinnelig tittel på pressemeldingen: Leker med realfag: Ny forskningspark for barnehagebarn kan minske forskjeller Kategori: , barn forskning espira

Espira pi-parken

Dato: 09-11-2017 06:30 CET
Opprinnelig tittel på pressemeldingen: Leker med realfag: Ny forskningspark for barnehagebarn kan minske forskjeller
Kategori: , barn forskning espira oslo realfag matematikk barnehage kunnskap naturvitenskap barnehagebarn kunnskapsbarnehagen realfagssenter pi-parken kristin vinje kompteanse pia paulsrud

Fredag 10. november åpner Espira Pi-parken i Oslo – en ny forskningspark for barnehagebarn som kan være med på å viske ut sosiale forskjeller.

Kristin Vinje fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo skal foreta den offisielle åpningen, og det er Espira barnehager som står bak Pi-parken i Oslo. De håper den vil gi mange barnehagebarn lik mulighet til å møte realfag på en spennende måte.

Den nye rammeplanen for barnehagen legger vekt på at barn skal få allsidig mulighet til å utforske og lære om verden rundt dem. Men det er ikke alle barnehagebarn som har like god tilgang på ressurser som kan hjelpe dem til å utvikle sin naturlige nysgjerrighet rundt realfag.

Mulighet til å boltre seg i eksperimenter

– Pi-parken er et nytt spesialutrustet realfagssenter i Oslo som skal gjøre noe med dette, sier Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør hos Espira barnehager. Det er den private barnehageaktøren som står bak åpningen av forskningsparken der byens barnehagebarn kan boltre seg med forsking, spennende eksperimenter og lek.

– Her får barna tilgang på spennende materiell og utstyr som for eksempel digitalt mikroskop, utfordrende konstruksjonsmaterialer og inspirerende laboratorieutstyr. Alt skal inspirere til realfaglig lek, utforsking og eksperimentering, sier Paulsrud.

Konstruksjonslek

Utjevner forskjeller

Paulsrud mener det å jobbe godt og variert med realfag i barnehagealder kan bidra til å utjevne forskjeller.

A to już wiesz?  ​Marit Lambrechts innledet på Business for Peace summit i Oslo

– Barn kommer fra ulike hjem og de blir naturligvis stimulert på ulik måte. I noen familier er diskusjoner, hypoteser og utforsking en naturlig del av hverdagslivet, mens i andre familier er ikke dette like vanlig, sier Paulsrud. Også i barnehagene er det store forskjeller på hvordan det jobbes systematisk med realfag.

– Forskning viser at alle barn har godt av å bli stimulert innenfor dette feltet. Derfor kan et tilbud som for barnehagebarn som Pi-parken være svært viktig for å utjevne forskjeller.

Læring og lek

I Pi-parken blir barna inspirert. De får anledning til å utforske det de er nysgjerrige på, og de gis allsidige muligheter til å undre seg over fenomener og hendelser. De møter og leker med tall, mengder, vekt, størrelser og andre måleenheter. Hele tiden blir de introdusert til stadig nye ord og begreper, og også ny teknologi.

– Målet er å støtte og styrke barnas naturlige nysgjerrighet og lærelyst, noe de også vil få god nytte av når de begynner på skolen, sier Pia Paulsrud fra Espira.

Støtte i forskning

Gjennom Pi-parken ønsker Espira å bygge opp under barnas naturlige utforskertrang og nysgjerrighet, og med dette gi barna et godt grunnlag for livslang læring. Flere undersøkelser har vist at tidlig introduksjon til realfag kan få betydning for generell kognitiv utvikling og læring innen andre fagområder.

– I barnehagealder utvikles barnas kognitive ferdigheter i rekordfart, og derfor mener mange forskere at det å introdusere realfag på en spennende og variert måte i barnehagen kan være et svært viktig grep, understreker Paulsrud.

Skolespirene eksperimenterer med Maizenna og vann

A to już wiesz?  Kulturstien Barnehage blir Espira-barnehage

Et tilbud til mange barn

Alle Espira-barnehagene i Oslo vil få tilbud om å bruke Pi-parken jevnlig gjennom barnehagebarnas siste år før de begynner i barneskolen. På sikt vil tilbudet også kunne utvides til andre barnehager i Oslo og Akershus. Pi-parken vil også bli brukt som et kompetansesenter for Espira sine ansatte fra hele landet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, mob 957 01 082,e-post [email protected]

Kunnskapsbarnehagen Espira driver er en av landets største tilbydere av private barnehager med 97 barnehager, 2600 ansatte og 9300 barn som går i barnehagene. Espira er eid av Nordens ledende, private utdanningsaktør, AcadeMedia.

Forskning og utredninger

Med forskertrang og lekelyst (Brenna, NOU 2010: 8)
Children with a preschool education ‘twice as likely to go onto sixth form’ (University of Oxford, 2015)
Encouraging Quality in Early Childhood Education and Care (OECD)

Kilde: Pressekontor Kunnskapsbarnehagen Espira – PRESSEMELDING

————

Hashtags: # #barn forskning espira oslo realfag matematikk barnehage kunnskap naturvitenskap barnehagebarn kunnskapsbarnehagen realfagssenter pi-parken kristin vinje kompteanse pia paulsrud
barn forskning espira oslo realfag matematikk barnehage kunnskap naturvitenskap barnehagebarn kunnskapsbarnehagen realfagssenter pi-parken kristin vinje kompteanse pia paulsrud

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy