SE

Ljusare jobbprognos i västra Götaland

Stillast?ende arbetsmarknad inleder ?ret i Stockholm och

Arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län förväntar sig f? rörelser p? arbetsmarknaden under ?rets tre första m?nader och sysselsättningstrenden har g?tt ner b?de vid en kvartals- och ?rsjämförelse. Bland övriga regioner g?r Sk?ne starkt medan resten av landet har lämnat försiktigt positiva jobbprognoser. Branschundersökningen visar en stark transport- och kommunikationssektor medan byggbranschen och gruvnäringen ser ut att f? problem med sysselsättningen.
Sysselsättningstrenden för Stockholms och Uppsala län är +-0 procent, en minskning med fyra procentenheter jämfört med föreg?ende kvartal och med ?tta procentenheter jämfört med samma kvartal för ett ?r sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +5 procent (se fotnot).
? Oron i byggbranschen kan ha p?verkat arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen att inta en försiktigt avvaktande attityd under det första kvartalet, men landet som helhet ser ut att f? en fin start p? det nya jobb?ret, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.
Transport och kommunikation ökar men byggbranschen f?r problem
Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer fr?n transport- och kommunikationsarbetsgivarna men det är hotell- och restaurangbranschen som st?r för de största ökningarna, b?de p? kvartals- och ?rsbasis. Även finans- och uppdragsverksamhet ser ut att g? ett positivt första kvartal tillmötes liksom handeln, även om den backat n?got. Betydligt sämre ser det ut för byggbranschen som med sysselsättningstrenden -3 procent minskat med 12 procentenheter p? ett ?r. Även tillverkningsindustrin lämnar en negativ prognos. Gruvnäringen fortsätter sin kräftg?ng och lämnar med -6 procent ?terigen den svagaste branschprognosen.
Ingen region negativ
Arbetsgivarna i fyra av sex regioner lämnar en positiv prognos medan tv? lämnat ett nollresultat, varav en allts? är Stockholms och Uppsala län. Den starkaste prognosen kommer fr?n Sk?ne med +7 procent. Västra Götalands och Hallands läns arbetsgivare ser äntligen ljust p? arbetsmarknaden efter flera negativa kvartal, medan Norrland precis som Stockholms- och Uppsalaregionen backat ner till nollniv?n.
Relativt oförändrat globalt
Trots att m?nga utmaningar kvarst?r för ekonomin och arbetsmarknaden globalt visar undersökningen att en majoritet av arbetsgivarna ser positivt p? det första kvartalet 2014. Starkast efterfr?gan p? arbetskraft är det i Taiwan, Indien och Nya Zeeland medan de svagaste ? och enda negativa ? prognoserna kommer fr?n de europeiska länderna Italien, Irland, Finland, Spanien, Slovakien och Belgien.
Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2014 förväntar sig fem procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (91 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir d? +2 procent och när siffrorna justerats utifr?n säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent. Noteras bör att för Mellansverige och norra Sverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer.
P? www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:
? Film där VD Lars Forseth kommenterar resultaten
? Rapporten i sin helhet
? Diagram
? Bild VD Lars Forseth samt bilder p? undersökta branscher

A to już wiesz?  Tydliggörande om kassaregister för torg- och marknadshandel

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2014 presenteras den 11 mars 2014.

ManpowerGroup? är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för v?ra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup? Sverige har 11 000 medarbetare p? ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad p? tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy