Utnevnelser

Ny markedsrapport: Positive utsikter i logistikkbransjen, men tilbakeholdne med investeringer

21-03-2011 14:09 Logistikk- og transportindustriens landsforening En kvartalsvis markedsrapport for norsk logistikkbransje (?LTL-bedriftene?) er n? lansert. Det skjer i regi av NHO-foreningen Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)bygget p? materiale fra NHO og i tillegg offentlig statistikk.

En kvartalsvis markedsrapport for norsk logistikkbransje (?LTL-bedriftene?) er n? lansert. Det skjer i regi av NHO-foreningen Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)bygget p? materiale fra NHO og i tillegg offentlig statistikk. LTL organiserer samlastere, spedit?rer og havneterminaloperat?rer.
Markedsrapporten skal ta pulsen p? markedet og v?re en st?tte for de vurderinger som bransjen selv ? og andre interesserte, gj?r. I disse dager foreligger rapporten for ?rets f?rste kvartal (se www.ltl.no) Hovedkonklusjonene er: Det er en positiv utvikling i LTL-bedriftenes markedssituasjon
Det har skjedd et positivt skift i forventningene til 2011. Mange bedrifter venter n? oppgang i l?nnsomhet, sysselsetting og priser.
Tall fra SSB viser at b?de omsetning, transportvolumer og priser hadde en positiv utvikling i 4. kvartal Styreleder i LTL, Erik Johannessen (adm.dir., Bring Logistics), sier i en kommentar at han ser p? rapporten som et verdifullt bidrag til de l?pende analysene av markedene. – LTL-bedriftene har oppjustert forventningene til 2011 forholdsvis sterkt fra forrige kvartalsunders?kelse, poengterer Johannessen. B?de forventningene til markedsutsiktene, l?nnsomhet, salgspriser og sysselsetting er betydelig mer positive enn sist. Investeringene er ogs? tippet over i positiv retning, men bedriftene er ?penbart fortsatt tilbakeholdne med investeringsplanene. =====

For n?rmere LTL-kommentarer til hva rapporten viser:

Styreleder Erik Johannessen (Bring Logistics), tlf.:907 91 254
Nestleder Leif-Arne Str?mmen (Kühne+Nagel), tlf.:992 19 060
Nestleder Ole A. Hagen (Tollpost), tlf.:413 28 087
Om bakgrunnsmaterialet etc.:

R?dgiver Kristoffer Eide Hoen ( NHO), tlf. 976 75 434.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy