SE

Personer med afasi f?r inte kommunikativ rehabilitering

2014-09-26 05:00 Afasiförbundet i Sverige Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i hela landet. Med eller utan fritt v?rdval fortsätter afasipatienter att vara en l?gprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket sv?r att bryta.

Debattinlägg:
Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i hela landet. Med eller utan fritt v?rdval fortsätter afasipatienter att vara en l?gprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket sv?r att bryta.
V?rdtiderna inom akutsjukv?rden har förkortats och antalet platser inom rehabilitering och geriatrik har minskat för personer som f?tt stroke med afasi. Det skapar ett ökat tryck p? primärv?rd och kommuner. Trots det saknar de flesta kommunerna logopeder som arbetar med afasipatienter.
I Stockholm har det fria v?rdvalet lett fram till att fler logopeder har etablerat sig p? marknaden. Men trots det f?r personer med afasi inte bättre eller mer rehabilitering i Stockholm jämfört med tidigare. Det beror p? l?ga ersättningar för afasipatienter i det ersättningssystem som används inom Stockholm. Personer med afasi är inte en lönsam patientgrupp.
Konsekvensen blir att personer med afasi isoleras hemma eller p? kommunala boenden utan att kunna kommunicera med sin omgivning. Bristen p? kommunikativ rehabilitering f?r mycket stora konsekvenser för personer med afasi och deras möjlighet att vara delaktiga i sin vardag liksom i samhället i stort. Utan kommunikativ rehabilitering riskerar personer med afasi att bli en rättslös och tyst grupp som ständigt är beroende av att andra personer för deras talan.
Det är dags att bryta tystnaden!
Lars Berge-Kleber, Förbundsordförande
Lena Ringstedt, ordförande länsföreningen i Stockholm
Ellinor Berntsson, ordförande länsföreningen i Blekinge
Lars-Oskar H?llbus, ordförande länsföreningen i Dalarna
Carl-Olov Enqvist, ordförande länsföreningen i Gävleborg
Ingrid Holmvall, ordförande länsförenigen i Halland
Berit Axelsson, ordförande länsföreningen i Jämtland
Karin Zätterman, ordförande länsföreningen i Jönköping
Elsiv Karlsson, ordförande länsföreningen i Kalmar
Curt Pettersson, ordförande länsföreningen i Kronoberg
Ingrid Aarflot, ordförande länsföreningen i Norrbotten
Tommy Wahlberg, ordförande länsföreningen i Sk?ne
Berit Robrandt Ahlberg, ordförande länsföreningen i Södermanland
Eva Wallerstedt, ordförande länsföreningen i Uppsala
Eskil Johansson, ordförande länsföreningen i Värmland
Barbro Hallabro-Vaara, ordförande länsföreningen i Västra Götaland
Hildur Lindqvist, ordförande länsföreningen i Västerbotten
Brita Sandin, ordförande länsföreningen i Västernorrland
Inga-Maj Wetter, ordförande länsföreningen i Västmanland
Carl Strömbäck, ordförande länsföreningen i Östergötland
Gunhild Wallin, ordförande länsföreningen i Örebro

Kontakt: Lars Berge-Kleber, förbundsordförande Afasiförbundet mobil: 070-312 74 54 e-post: [email protected]
Afasiförbundets länsordförande samlas den 27-28 september i Haninge. Kontaktuppgifter till enskilda länsordföranden finns p? http://www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/
eller förmedlas via Afasiförbundets kansli telefon: 08-545 663 60 eller [email protected]
Debattinlägget kan publiceras fritt men Afasiförbundet är tacksamma för information om publicering till e-post: [email protected]
Om Afasiförbundet
Afasi uppst?r efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuv?ld. Cirka 12 000 personer f?r afasi som en följd av stroke varje ?r. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ?lder.
Spr?kstörning är en medfödd funktionsnedsättning som p?verkar talet, spr?kförst?elsen eller användningen av spr?ket.
B?de afasi och spr?kstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha sv?rt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället p? lika villkor som andra.
M?nga med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.
Viktiga fr?gor för Afasiförbundet är hälso- och sjukv?rd, livsl?ng rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfr?gor och vuxenutbildning.
V?r utg?ngspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.
Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. http://www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/
P? Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt spr?k i digital miljö.
Talknuten arbetar med fr?gor som rör barn med spr?kstörning och deras föräldrar.
Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder.
Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy