SE

Psykologisk orientering löser komplexitet – psykets/livets problem är komplexa!

Einstein förstod och tillämpade sannolikt det som är paradoxen och den felande länken i v?rt tänk

Mycket kloka ord som det finns en hel del att säga om.
Jag kan med största sannolikhet säga att flertalet som gillar detta citat samtidigt är fast i sitt eget gamla tankesätt, s? som jag själv har varit och är inom vissa omr?den fortfarande . Tar vi psykologin, pedagogiken, politiken s? tror i princip samtliga inom dessa omr?den att de komplexa fr?gorna kan lösas med gammalt tänkande, samtal, ord, erfarenheter och annat som endast kommer leda till mer av samma gamla vara fr?n det „gamla tankmönstret”.
Inom dessa omr?den som tillhör livets komplexitet p? olika sätt är informationsmängderna enorma, lika lite som Einstein själv kunde lösa n?got utan att först se helheten i form av en visuell överblick p? n?got sätt innan han klurade ut lösningen kan n?gon inom dessa omr?den heller förändra n?got till det bättre. Vi g?r vilse i cirklar om och om igen tills en karta, ritning, flödesschema eller n?gon annan form av visuell överblick skapats ab n?gon som lyckats klura ut helheten först, därefter kommer vi att kunna vrida saker och ting rätt inom skolan, i psyket, i familjen, i samhället, i företagen och andra omr?den där människor tänker och interagerar.
D? är fr?gan – har jag lyckats n? bortom det gamla tankemönster jag själv varit fast i?
Jag kan bara svara p? den fr?gan med de resultat Psykologisk orientering uppvisar med sin visuella överblick – resultaten är anmärkningsvärda för komplexa problem av olika slag. Jag kan ocks? visa problemen inom en mängd omr?den med samma visuella överblick eftersom den är allmängiltig, allts? inte bara ett verktyg för psykologin, den kan enkelt anpassa för andra komplexa livsomr?den, vilket ocks? redan är gjort för exempelvis omr?det mobbning inom skola och även arbetsliv.

A to już wiesz?  Myndighet kräver tillbaka statsbidrag fr?n tre yrkeshögskoleutbildningar

Anders Tedestrand

www.tedestrand.se
[email protected]
mobil: +46738108235

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy