SE

Seko varslar om strejk p? Öresundst?gen

Seko varslar om strejk p? Öresundst?gen
a8

Fackförbundet SEKO har varslat Almega om strejk p? Öresundst?gen och p? Snällt?get (trafikerar ?re-Sthlm-Malmö-Berlin). Almega gör bedömningen att strejken kommer sl? h?rt mot tredje man.
Upprinnelsen till SEKO:s strejkhot är att företaget som kör t?gtrafiken i Öresundsregionen tvingas till neddragningar. Dessa beror främst p? att det förra företaget som skötte trafiken körde t?g b?de i Danmark och Sverige. M?nga var d? anställda i Sverige trots att de körde t?g i Danmark. Nu kör man bara t?g i Sverige och d? behöver man inte lika mycket personal.

Dessutom är det lokala avtalet mellan fack och arbetsgivare utformat p? ett s?dant sätt att det inte g?r att schemalägga de anställda p? mer än ca 75 %, trots att de f?r betalt för en heltidsanställning.
? Det g?r inte i längden att ha en verksamhet där de anställda f?r betalt för heltid men jobbar deltid. Jag tror att det är ganska f? som tycker att det är rimligt i skattefinansierad verksamhet säger Beata Hammarskiöld.
Vidare innebär det lokala avtalet att alla anställda har rätt att vara lediga varannan helg. Det innebär att endast halva personalstyrkan är tillgänglig p? helgen trots att trafiken inte minskar i samma omfattning.
? Med den typen av regler blir det omöjligt att köra t?g p? helgen om vi inte f?r använda oss av deltidsanställda, vilket Seko vill förbjuda, säger Beata Hammarskiöld.
Almega har under det senaste ?ret tillsammans med de fyra fackliga organisationerna inom sp?rtrafiken arbetat gemensamt i en arbetsgrupp för att se över hur kollektivavtalet ska reglera anställningsvillkoren. Det arbetet upphör i och med att Seko varslat om strejk.
? Vi och de andra facken hade föredragit att lösa fr?gan om arbetsvillkoren via förhandlingar, men Seko väljer nu ensidigt att avbryta förhandlingarna och varsla om strejk. Det är onödigt och kommer utsätta främst resenärerna i Sk?ne för stora problem, säger Beata Hammarskiöld
Det som nu händer är att förhandlingarna kommer att ledas av medlare fr?n statliga Medlingsinstitutet. Om inget avtal n?s innan den 2 juni klockan 03:00 s? kommer strejken att bryta ut.
Fakta:
Inom sp?rtrafiken arbetar ca 18000 personer.
Utbildning för lokförare är 1,5 ?r och därefter företagsintern utbildning.

A to już wiesz?  Sen jobbstart drabbar pensionen

Utbildningen för t?gvärdar är fem veckor och sker p? företaget.
Av de anställda i branschen är ca 70 procent män och 30 procent kvinnor.
Genomsnittslönen för en lokförare är 33 000 i m?naden.
Genomsnittslönen för en t?gvärd är ca 27 000 i m?naden.
För ombordpersonalen (lokförare och t?gvärdar) är lönerna klart högst i region Malmö där lokförarna i snitt tjänar mer än 36 000 i m?naden och t?gvärdarna i snitt tjänar mer än 28 000 i m?naden.
För mer information
David Wästberg
Presschef
tfn: 070-345 68 59

Almega – Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.
Mer information finns p? www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns p? www.almega.se/statistik

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy