SE

Vinnarna av Stora Journalistpriset 2013

2013-11-21 23:33 Nordens Välfärdscenter Det nordiska samarbetet p? funktionshinderomr?det tar ny sats genom R?d för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det nya r?det best?r av experter som utsetts av de nordiska regeringarna och av funktionshinderorganisationerna. M?let är att r?det ska bidra till bättre liv för de m?nga människor som lever med n?gon form av funktionsnedsättning.

Nordiska ministerr?dets R?d för nordiskt samarbete om funktionshinder har kommit ig?ng med sitt arbete. Det nya verkställande utskottet har haft sitt första möte, medlemmarna i R?det har deltagit i konferensen ?Funktionshinderspolitik i Norden? och s? har R?det även h?llit sitt första möte.
Nordens Välfärdscenter har f?tt ministerr?dets uppdrag att ansvara för r?dets sekretariat. Maria Montefusco är projektledare och sekreterare för den nya verksamheten.
– Vi hade tre intensiva dagar med fokus p? m?l och aktiviteter till verksamhetsplan för 2014. Vi har lärt känna varandra, bekantat oss med varandras funktionshinderspolitiska kontexter och uppdraget fr?n ministerr?det. Jag kommer, tillsammans med R?dets medlemmar och v?ra uppdragsgivare vid Nordiska ministerr?det, att verka för att det nya R?det ska göra skillnad. Vi ska vara till nytta för v?ra nordiska länder och självstyrande omr?den. I förlängningen ska R?dets verksamhet ocks? bidra till en bättre situation för miljoner medborgare med olika typer av funktionsnedsättningar.
R?dets första uppdrag fr?n ministerr?det är att komma med inspel till en handlingsplan för funktionshindersomr?det. Handlingsplanen kommer att vara i fokus under kommande möten.
Ewa Persson Göransson är direktör för Nordens Välfärdscenter:
– Äntligen kommer det nya R?det ig?ng med sin verksamhet! Funktionshinder är sedan länge ett prioriterat samarbetsämne mellan länderna. Vi delar utmaningen och situationen att personer med funktionsnedsättning fortfarande lider alltför mycket av utanförskap och sämre levnadsvillkor. Vi ser fram emot att f? arbeta med fr?gorna genom den nya organisationen!
Medlemmarna i R?det är nominerade genom nationella processer som regeringskanslierna ansvarat för. R?det best?r av experter som utsetts av regeringarna och funktionshindersorganisationerna.
Vill du ha mer information om r?det? Kontakta:
Maria Montefusco
[email protected]
+46-8-545 536 13
+46-761-99 28 07
Nino Simic, kommunikationsr?dgivare
[email protected]
+46-(0)8-545 536 08
+46-(0)702-211670

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy