SE

Yogaföretag vill hitta jobb ?t yogalärare

2013-11-21 07:30 Iris Sverige ?terigen har Iris Hjälpmedel har vunnit en upphandling! Med en vunnen upphandling för Norrland i ryggen fick vi nu även förtroende av Västra Götaland. Upphandlingen avser att leverera produkter inom synhjälpmedelsomr?det. De primära produktomr?den som upphandlingen berör är: -Talande klockor -Käppar för synskadade och blinda

?terigen har Iris Hjälpmedel har vunnit en upphandling!
Med en vunnen upphandling för Norrland i ryggen fick vi nu även förtroende av Västra Götaland. Upphandlingen avser att leverera produkter inom synhjälpmedelsomr?det.
?Vi ser fram emot att leverera v?ra lättanvända produkter s? att de synskadade i Västra Götaland f?r en bra vardag?, säger VD Jörgen Andersén.
De produkter som upphandlingen berör är:
Talande klockor
Taktila armbandsur
Talande armbandsur
Talande fickur
Käppar för synskadade och blinda
Ultraflex
Svenska Markeringskäpp
Utöver ovan nämnda produkter finns ett antal andra smarta lösningar som hjälper synsvaga i vardagen s?som ex vis, n?lp?trädare och talande personv?g.
Avtalet träder i kraft den 1 januari 2014.

Vi p? Iris vet att alla vill göra mer. Vi hjälper dig utnyttja din förm?ga i skola, arbete s?väl som p? din fritid.

Iris skapar möjligheter för ett tillgängligt samhälle!
Bifogade filer

A to już wiesz?  Largestcompanies visar upp all nordisk bokslutsinformation

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy